Suunto Ambit - Pytania i odpowiedzi

Zegarki Suunto Ambit Black i Silver

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowego zegarka Suunto Ambit, chcielibyśmy w tym miejscu odpowiedzieć na te najczęściej zadawane.

Czy zegarek jest wodoodporny?

Tak. Wodoszczelność zegarka Suunto Ambit testowano zgodnie ze standardem ISO 2281 do głębokości 100 m / 330 ft (odpowiadające tej głębokości ciśnienie to 10 bar). Wskazanie to nie odpowiada jednak bezpośrednio dozwolonej głębokości nurkowania, ale odnosi się jedynie do ciśnienia, przy którym zostało przeprowadzone badanie. Deszcz, prysznic i każdy inny normalny kontakt z wodą nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zegarka. Zegarek można używać do zwykłego pływania, nie jest on jednak przeznaczony do użytkowania podczas nurkowania.

Jakie są dokładne wymiary zegarka?

Zegarek Suunto Ambit ma następujące wymiary:

 • średnica koperty: 50 mm
 • grubość koperty: 18,2 mm
 • średnica wyświetlacza: 29,8 mm

Z jakiego materiału wykonane jest szkiełko w zegarku?

Szkiełko w zegarku Suunto Ambit wykonane jest z odpornego na zarysowania mineralnego szkła kryształowego.

W jakim kraju produkowany jest zegarek?

Zegarek Suunto Ambit produkowany jest w fabryce Suunto w Finlandii.

W którym miejscu została umieszczona antena odbiornika GPS?

Antena odbiornika GPS w zegarku Suunto Ambit została umiejscowiona w dolnej części koperty (patrz poniższe zdjęcie), dzięki czemu zapewnia odbiór sygnału z bardzo szerokiego kąta. Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, zegarek należy trzymać nieruchomo z odbiornikiem skierowanym do góry.

Zegarek Suunto Ambit - umiejscowienie anteny odbiornika GPS

Zegarek automatycznie uruchamia odbiornik GPS po wyborze trybu treningu z funkcją GPS, wyborze funkcji ustalania lokalizacji lub po rozpoczęciu nawigacji.

Na jak długo bateria zapewnia zasilanie?

Naładowana bateria zapewnia zasilanie:

 • na ok. 15 godzin z rejestrowaniem pozycji GPS co 1 sek. (w temperaturze 20°C)
 • na ok. 50 godzin z rejestrowaniem pozycji GPS co 60 sek. (w temperaturze 20°C)
 • na ok. 30 dni przy wyłączonym GPS-ie i działających funkcjach ABC (wysokościomierz, barometr, kompas 3D)

Pełne ładowanie akumulatora zajmuje około 2 - 3 godzin (pierwsze ładowanie może wymagać więcej czasu). Podczas ładowania za pomocą kabla USB przyciski zegarka są zablokowane.

Nie należy odłączać kabla przed pełnym naładowaniem akumulatora - zapewni to dłuższy czas pracy baterii. Po zakończeniu ładowania zostanie wyświetlona informacja „Battery full” („Akumulator naładowany”).

Stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany ikoną. Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 10%, ikona będzie migać przez pół minuty. Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 2%, ikona będzie migać przez cały czas.

Czy do ładowania akumulatora i przesyłania danych używa się tego samego przewodu USB?

Tak. Kabel USB (w zestawie z zegarkiem) służy zarówno do przesyłania danych jak i ładowania baterii zegarka Suunto Ambit. Z jednej strony przewodu znajduje się wtyczka USB typu A (umożliwiająca podpięcie do komputera lub ładowarki sieciowej), a z drugiej strony 4-pionowy klip umożliwiający podpięcie do zegarka (2 piny wykorzystywane są do ładowania baterii, pozostałe 2 do przesyłania danych).

Sposób podłączenia zegarka do komputera możesz zobaczyć pod koniec poniższego filmu.

Zegarek Suunto Ambit - prezentacja i pierwsze uruchomienie

Czy do ładowania baterii w zegarku potrzebuję komputera?

Baterię w zegarku Suunto Ambit można ładować przy pomocy przewodu USB (w zestawie z zegarkiem) podłączając go do wolnego portu USB komputera lub korzystając z kompatybilnej ładowarki sieciowej dostępnej jako wyposażenie dodatkowe.

Jakie dane przechowywane są w pamięci zegarka po wyczerpaniu się akumulatora?

Po wyczerpaniu się akumulatora w zegarku Suunto Ambit dostępne będą nadal następujące dane:

 • wykresy wysokościomierza i barometru
 • wersja oprogramowania
 • język menu
 • ustawienia fabryczne i użytkownika
 • czas w drugiej strefie czasowej (gdy użytkownik ustawił czas główny)
 • zarejestrowane dzienniki
 • dzienniki treningowe
 • tryby treningowe (również własne tryby ćwiczeń)
 • waypointy i trasy zapisane w zegarku
 • sparowane czujniki POD i pasy do pomiaru tętna

Zegarek nie przechowuje natomiast następujących danych:

 • czas
 • wartość kalibracji kompasu
 • wartość odniesienia wysokości
 • układ generacji efemeryd SGEE (Server Generated Extended Ephemeris) wspomagający system GPS
 • aktualny czas odpoczynku (w dzienniku zapisany będzie czas odpoczynku dotyczący wcześniejszej sesji treningowej)

Czy zegarek jest kompatybilny z urządzeniem do przesyłania danych Suunto Movestick Mini?

Zegarek Suunto Ambit nie jest zgodny z urządzeniem Suunto Movestick Mini. Dwukierunkowy transfer danych pomiędzy komputerem a zegarkiem realizowany jest za pomocą dostarczonego kabla USB.

Jak wygląda struktura menu w zegarku?

Na poniższym filmie możesz zobaczyć ustawienia przykładowych funkcji w zegarku Suunto Ambit, które pokazują, w jaki sposób zostało zaprojektowane menu.

Zegarek Suunto Ambit - ustawienia przykładowych funkcji

W jaki sposób odwrócić kolory wyświetlacza?

W zegarku Suunto Ambit istnieje możliwość zmiany wyświetlacza na negatywowy (ciemne tło z jasnymi znakami) lub pozytywowy (jasne tło z ciemnymi znakami). Inwersja wyświetlacza (odwrócenie kolorów) możliwa jest w ustawieniach zegarkach lub przez długie naciśnięcie przycisku [VIEW].

Czy mogę zmienić kontrast wyświetlacza?

Tak. Zmiana kontrastu wyświetlacza w zegarku Suunto Ambit dostępna jest w ustawieniach ogólnych zegarka. Kontrast można zmieniać w zakresie od 0% do 100%.

Jakie są dostępne tryby podświetlenia?

W zegarku Suunto Ambit można ustawić następujące tryby podświetlenia:

 • Normal (normalny) - podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku [LIGHT LOCK] oraz po włączeniu dźwięku alarmu
 • Off (wyłączony) - podświetlenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ani po włączeniu dźwięku alarmu
 • Night (noc) - podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku oraz po włączeniu dźwięku alarmu (korzystanie z trybu Night (noc) znacznie skraca czas pracy baterii)
 • Toggle (przełącz) - podświetlenie jest włączane po naciśnięciu przycisku [LIGHT LOCK] i pozostaje włączone do następnego naciśnięcia przycisku [LIGHT LOCK]

Zmiana trybu podświetlenia jest możliwa w ustawieniach zegarka.

Jak mogę zablokować przyciski w zegarku?

Blokadę przycisków można włączyć lub wyłączyć przytrzymując przycisk [LIGHT LOCK]. Gdy blokada przycisków jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol blokady.

Blokada przycisków uniemożliwia przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie dziennika. Kiedy przyciski są zablokowane, można w dalszym ciągu włączyć podświetlenie przyciskiem [LIGHT LOCK], zmieniać ekrany przyciskiem [NEXT] i widoki przyciskiem [VIEW].

Na poniższym filmie możesz zobaczyć:

 • jak przełączyć wyświetlacz na negatywowy / pozytywowy
 • w jaki sposób zablokować przyciski
 • jak podświetlić tarczę
 • w jaki sposób przejść w tryb zegara, wysokościomierza - barometru i kompasu oraz modyfikować poszczególne widoki wyświetlanych danych
 • jak wyglądają przykładowe funkcje dostępne podczas ćwiczeń

Zegarek Suunto Ambit - modyfikowanie przykładowych funkcji

W jaki sposób działa funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS?

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje różnicę pomiędzy czasem zegarka Suunto Ambit a czasem GPS. Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS automatycznie koryguje czas raz dziennie lub po ręcznej korekcie czasu. Korygowany jest także czas podwójny.

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje minuty i sekundy, ale nie godziny. Dodatkowo funkcja dokładnie koryguje czas, jeśli różnica jest mniejsza niż 7,5 minuty. Jeśli różnica jest większa, funkcja koryguje czas do najbliższych 15 minut.

Czy zegarek jest kompatybilny z komputerami PC i Mac?

Tak. Dwukierunkowy transfer danych pomiędzy komputerem a zegarkiem Suunto Ambit realizowany jest za pomocą przewodu USB. Aby transfer danych był możliwy, na komputerze należy zainstalować aplikację Moveslink, która jest zgodna zarówno z komputerami PC (z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 7), jak i Macintosh (z procesorem Intel i systemem OS X w wersji 10.6 lub nowszym).

W celu naładowania baterii zegarek Suunto Ambit można podłączyć do wolnego portu USB komputera PC lub Mac.

Jakie funkcje dostępne są przez witrynę Movescount.com?

Zegarek Suunto Ambit został zaprojektowany w ten sposób, że niektóre jego ustawienia dostępne są wyłącznie przez witrynę Movescount (np. zmiana języka interfejsu). Korzystanie z Movescount umożliwia także m.in.:

 • aktualizację oprogramowania zegarka
 • tworzenie własnych (do 10 trybów) i edycję domyślnych trybów treningu
 • szczegółową analizę treningu
 • podsumowanie treningu w celu śledzenia postępów
 • tworzenie punktów nawigacyjnych
 • indywidualne dostosowanie ustawień zegarka
 • prowadzenie dziennika treningowego

Transfer danych pomiędzy zegarkiem a witryną Movescount jest możliwy, gdy zegarek działa w trybie TIME (czas).

Jakie formaty zapisu położenia dostępne są w zegarku?

Zegarek Suunto Ambit umożliwia wybór następujących formatów zapisu położenia:

szerokość i długość geograficzna - najczęściej stosowany układ współrzędnych, w którym pozycję można przedstawić jako:

 • WGS84 Hd.d° - stopnie i dziesiętne części stopnia
 • WGS84 Hd°m.m' - stopnie, minuty i dziesiętne części minut
 • WGS84 Hd°m's.s - stopnie, minuty, sekundy i dziesiętne części sekund

UTM (Universal Transverse Mercator - uniwersalna siatka Merkatora), który definiuje współrzędne prostokątne w płaszczyźnie poziomej

MGRS (Military Grid Reference System - wojskowy układ odniesienia), który jest rozszerzeniem układu UTM i dodatkowo zawiera numer porządkowy strefy, oznaczenie literowe kwadratu o boku 100 km oraz numeryczną reprezentację położenia

Zegarek Suunto Ambit obsługuje także następujące lokalne układy siatki:

 • British (BNG) (brytyjski (BNG))
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (fiński (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (fiński (KKJ))
 • Irish (IG) (irlandzki (IG))
 • Swedish (RT90) (szwedzki (RT90))
 • Swiss (CH1903) (szwajcarski (CH1903))
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus)
 • UTM NAD83

Niektóre układy siatki nie mogą być stosowane w obszarach na północ od 84°N i na południe od 80°S lub poza krajami, dla których są przeznaczone.

Wszystkie formaty zapisu położenia określają tą samą lokalizację, ale wyrażają ją w różny sposób.

W jaki sposób można tworzyć punkty POI?

Punkt POI można tworzyć korzystając z aktualnej lokalizacji. Możliwe jest również zapisanie jako punktu POI lokalizacji innej niż aktualna poprzez ręczne wprowadzenie współrzędnych do zegarka. Punkty POI można także tworzyć w serwisie Movescount, wskazując lokalizację na mapie lub wpisując odpowiednie współrzędne.

Pamięć zegarka pomieści do 100 punktów POI. Należy jednak pamiętać o tym, że trasy również zajmują pamięć zegarka. Na przykład po zapisaniu trasy, która składa się z 60 waypointów, w zegarku będzie można zapisać jeszcze 40 punktów POI.

Typ punktu POI (ikonę) i jego nazwę można wybrać z wcześniej zdefiniowanej listy, a w serwisie Movescount można wpisać inną dowolną nazwę.

Po połączeniu zegarka z serwisem Movescount nastąpi synchronizacja punktów POI pomiędzy zegarkiem a witryną.

Czy w zegarku możliwa jest nawigacja do zapisanego punktu POI?

Tak. Zegarek Suunto Ambit jest wyposażony w nawigację GPS, która umożliwia nawigowanie do miejsca docelowego zapisanego jako punkt POI. Po rozpoczęciu nawigacji do punktu POI wyświetlane będą następujące informacje:

 • strzałka wskazująca kierunek do miejsca docelowego (wskaźnik skrętu w lewo lub w prawo)
 • odległość do miejsca docelowego
 • nazwa punktu POI, do którego się kierujesz, odchylenie od wskazanego kierunku w stopniach (0° jest prawidłowym kierunkiem) lub aktualny kurs podany przy użyciu kierunków głównych (N, S, W, E) i pośrednich (NE, NW, SE, SW)

Nawigacja pokazuje odchylenie od strzałki kierunku północy na tarczy przy niewielkich prędkościach (poniżej 4 km/h) oraz odchylenie od kursu przy większych prędkościach (powyżej 4 km/h). Podczas postoju można obracać zegarkiem, aż zostanie wyświetlona wartość 0, oznaczająca prawidłowy kierunek. Podczas jazdy na rowerze Suunto Ambit wykrywa kierunek nawet przy przechyleniu zegarka.

W jaki sposób można utworzyć trasę?

Trasę można stworzyć bezpośrednio w witrynie Movescount lub zaimportować trasę utworzoną przy użyciu innego urządzenia z komputera do witryny Movescount. Trasę można także nagrać przy użyciu zegarka Suunto Ambit i przesłać ją do witryny Movescount.

Czy można prowadzić nawigację po trasie?

Tak. Można prowadzić nawigację po trasie pobranej do zegarka Suunto Ambit z witryny Movescount. Nawigacja jest też możliwa podczas rejestrowania danych treningu.

Podczas nawigacji dostępne są następujące widoki:

 • pełny widok trasy, pokazujący całą trasę
 • powiększony widok trasy (domyślnie powiększony widok jest skalowany do 500 m lub jest pokazywany w większej skali, jeśli znajdujesz się daleko od trasy)
 • widok nawigacji do waypointów

W pełnym widoku trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • strzałka wskazująca lokalizację i odpowiedni kierunek
 • następny waypoint na trasie
 • pierwszy i ostatni waypoint na trasie
 • punkty POI znajdujące się w pobliżu trasy (najbliższy punkt POI jest wyświetlany w formie ikony)
 • skala, w jakiej wyświetlono pełny widok trasy

W widoku nawigacji do waypointów wyświetlane są następujące informacje:

 • strzałka wskazująca kierunek do następnego waypointu (wskaźnik skrętu w lewo lub w prawo)
 • odległość do następnego waypointu
 • następny waypoint na trasie

Co oznacza wskaźnik procentowy pojawiający się na ekranie w trakcie wyszukiwania sygnału GPS?

Wskaźnik procentowy pojawiający się na wyświetlaczu zegarka Suunto Ambit w trakcie wyszukiwania sygnału GPS można zinterpretować w następujący sposób:

 • 0% - odbiornik GPS jest uszkodzony
 • 5% - trwa wyszukiwanie satelitów
 • 10% - widocznych jest 5 satelitów, rozpoczyna się transfer danych (jeśli jakość sygnału z satelitów będzie słaba, powyższa wartość może powrócić do stanu 5%)
 • 50% - dane odbierane są z 5 satelitów
 • 81% - dane o dużej sile sygnału odebrane w 30 sek. z 5-ciu satelitów
 • 100% - prawidłowy sygnał GPS (jeśli jakość sygnału z satelitów spadnie, wówczas wskaźnik powróci do stanu 10%)

Jeśli wartość wskaźnika procentowego spada lub pozostaje taka sama przez dłuższy czas, wówczas należy zmienić swoją pozycję oraz upewnić się, że antena odbiornika GPS w zegarku jest skierowana w stronę nieba. Podczas oczekiwania na poprawę sygnału nie należy również poruszać zegarkiem.

Czy zegarek współpracuje z rosyjskim systemem satelitarnym nawigacyjnym GLONASS?

Nie. Zegarek Suunto Ambit nie jest kompatybilny z systemem GLONASS.

Czy zegarek jest kompatybilny z Google Earth 3D oraz innymi programami do obsługi map?

Trasy stworzone przez zegarek Suunto Ambit można eksportować z serwisu Movescount w formacie kml / gpx, a następnie importować do Google Earth lub innego programu do obsługi map, który obsługuje format kml / gpx. Bezpośrednia integracja z Google Earth (np. poprzez naciśnięcie przycisku w zegarku) nie będzie dostępna w najbliższej przyszłości.

W jaki sposób działa wysokościomierz i barometr w zegarku?

Zegarek Suunto Ambit nieustannie mierzy bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego. Na podstawie tego pomiaru oraz wartości odniesienia zegarek oblicza ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza lub wysokość, czyli:

 • na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz znanej wysokości w danym miejscu można uzyskać ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
 • na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz znanej wartości ciśnienia na poziomie morza można uzyskać wysokość

Jeśli potrzebujesz dokładnych wartości ciśnienia na poziomie morza lub wysokości, najpierw musisz skalibrować zegarek wprowadzając wysokość miejsca, w którym się znajdujesz lub aktualne ciśnienie na poziomie morza. Wysokość w danym miejscu można znaleźć na większości map topograficznych lub w serwisie Google Earth. Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w danym miejscu można odnaleźć w lokalnych serwisach pogodowych.

Jakie dane mogą być wyświetlane w trybie wysokościomierza - barometru?

W zegarku Suunto Ambit w trybie ALTI-BARO (wysokościomierz - barometr) dostępne są trzy profile: Altimeter (wysokościomierz), Barometer (barometr) i Automatic (automatyczny).

Gdy aktywny będzie profil Altimeter (wysokościomierz), można korzystać z następujących widoków:

 • wiersz górny: aktualna wysokość
 • wiersz środkowy: wykres wysokości z ostatnich 12 godzin
 • wiersz dolny: godzina lub temperatura przełączane przyciskiem [VIEW]

Gdy aktywny będzie profil Barometer (barometr), zegarek prezentuje następujące informacje dotyczące ciśnienia:

 • wiersz górny: aktualne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
 • wiersz środkowy: wykres zmian ciśnienia na poziomie morza z ostatnich 27 godzin (interwał pomiaru 1 godz.)
 • wiersz dolny: temperatura, godzina lub wartość odniesienia wysokości przełączane przyciskiem [VIEW]

Kiedy aktywny będzie profil Automatic (automatyczny), zegarek automatycznie zmienia sposób interpretacji zmian ciśnienia atmosferycznego i odczytuje je jako zmiany wysokości lub zmiany pogody, przełączając się pomiędzy profilem Altimeter (wysokościomierz) a profilem Barometer (barometr).

Czym różni się tradycyjny kompas od kompasu 3D?

Tradycyjny kompas wymaga ustawienia go w poziomie do linii horyzontu, aby odczyt wskazania kierunku był dokładny. Kompas 3D z kompensacją przechyłów gwarantuje dokładny odczyt kierunków niezależnie od kąta ustawienia nadgarstka.

Jakie informacje dostępne są w trybie kompasu?

W zegarku Suunto Ambit w trybie COMPASS (kompas) dostępne są następujące informacje:

 • wiersz środkowy: kurs wskazywany przez kompas w stopniach
 • wiersz dolny: aktualny kurs podany za pomocą kierunków głównych (N, S, W, E) i pośrednich (NE, NW, SE, SW), czas lub widok pusty przełączane za pomocą przycisku [VIEW]

Po minucie kompas przełącza się w tryb oszczędzania energii. Można go ponownie uruchomić za pomocą przycisku [START STOP].

W jaki sposób skalibrować kompas?

Kalibracja kompasu 3D w zegarku Suunto Ambit wymaga dwóch czynności - obracania zegarkiem w płaszczyźnie poziomej i przechylenia go do pionu.

Na poniższym filmie możesz zobaczyć, w jaki sposób można skalibrować kompas w zegarku.

Zegarek Suunto Ambit - kalibracja kompasu

Czy zegarek posiada wstępnie zdefiniowane tryby treningowe?

Tak. Zegarek Suunto Ambit posiada osiem wstępnie zdefiniowanych trybów treningowych. Tryby te służą do rejestrowania dzienników treningowych i wyświetlania różnych informacji podczas treningu:

 • Cycling (kolarstwo): informacje o prędkości, odległości, kadencji i tętnie
 • Mountaineering (wspinaczka górska): informacje o wysokości, odległości i prędkości (rejestrowanie położenia GPS co 60 sek.)
 • Trail running (biegi przełajowe): informacje o wysokości, tętnie, tempie i odległości
 • Running (bieganie): informacje o tempie, tętnie i wyniki pomiaru czasu chronografem
 • (Alpine) Skiing (narciarstwo alpejskie): informacje o wysokości, liczbie zjazdów i uzyskanych czasach
 • Other sports (pozostałe dyscypliny): informacje o prędkości, tętnie i wysokości
 • Indoor training (trening w pomieszczeniu): informacje o tętnie (bez pomiarów GPS)
 • Trekking (trekking): informacje o odległości, wysokości, tętnie i wyniki pomiaru czasu chronografem (rejestrowanie położenia GPS co 60 sek.)

Informacje dostępne podczas treningu zależą także od użytych urządzeń - pasa do pomiaru tętna lub kompatybilnych czujników Suunto POD.

W wybranym trybie treningowym można określić, czy prędkość będzie mierzona techniką FusedSpeed, czy za pomocą zwykłego pomiaru GPS. Wybrany tryb treningowy wpływa również na takie ustawienia treningu jak limity tętna, odległość automatycznego zliczania okrążeń, tryb ALTI-BARO oraz częstotliwość zapisu.

W serwisie Movescount można edytować wstępnie zdefiniowane tryby treningowe oraz tworzyć własne tryby ćwiczeń (do 10 trybów) i pobierać je do zegarka. W trybie własnym można zdefiniować od 1 do 8 ekranów z danymi trybu treningu. Na obszernej liście można wskazać dane, które będą dostępne na każdym ekranie.

Na poniższym filmie możesz zobaczyć:

 • jak wyglądają przykładowe funkcje dostępne podczas ćwiczeń
 • w jaki sposób dodać okrążenie
 • jak zatrzymać i zapisać ćwiczenie

Zegarek Suunto Ambit - funkcje dostępne podczas ćwiczeń

Jakie dodatkowe opcje dostępne są w trybie treningowym?

W trybie treningowym w zegarku Suunto Ambit można skorzystać z następujących opcji dodatkowych:

 • COMPASS OFF / ON (kompas wył. / wł.) - włączanie lub wyłączanie kompasu
 • LOCATION (lokalizacja) - wyświetlanie współrzędnych aktualnego położenia lub zapisywanie ich jako punktu POI
 • NAVIGATION (nawigacja) - nawigowanie po trasie lub do punktu POI, dodawanie nowego punktu POI
 • ALTI-BARO (wysokościomierz - barometr) - ustawianie wysokości lub wartości ciśnienia na poziomie morza; ustawianie profilu ALTI-BARO (wysokościomierz - barometr)
 • HR LIMITS OFF / ON (limity tętna wył. / wł.) - włączanie lub wyłączanie limitów tętna (wartości limitów tętna można ustalić w serwisie Movescount)

Jakich informacji dostarcza ćwiczenie z pasem do pomiaru tętna?

Korzystanie z pasa do pomiaru tętna podczas ćwiczeń pozwala na uzyskanie następujących informacji:

w trakcie treningu:

 • tętno w czasie rzeczywistym
 • przeciętne tętno w czasie rzeczywistym
 • wykres tętna
 • kalorie spalone podczas treningu
 • wskazówki pozwalające ćwiczyć z zachowaniem ustalonych limitów tętna
 • Peak Training Effect (maksymalny efekt treningowy)

po treningu:

 • liczba spalonych kalorii
 • przeciętne tętno
 • szczytowe tętno
 • czas odpoczynku

Czy zegarek umożliwia automatyczne zliczanie okrążeń podczas treningu?

Tak. Zegarek Suunto Ambit umożliwia zliczanie okrążeń ręcznie lub automatycznie. Jeśli okrążenia zliczane są automatycznie, wówczas zegarek rejestruje je w oparciu o ustaloną odległość.

Jakie dane zapisywane są podczas treningu?

Jeśli podczas treningu używany był pas do pomiaru tętna, w podsumowaniu znajdą się następujące informacje:

 • godzina i data rozpoczęcia dziennika
 • czas trwania
 • liczba okrążeń
 • odległość (trening z GPS)
 • wznoszenie
 • przeciętna prędkość (trening z GPS)
 • opadanie
 • szczytowe tętno
 • przeciętne tętno
 • liczba spalonych kalorii
 • Peak Training Effect (maksymalny efekt treningowy)
 • czas odpoczynku

Jeśli podczas treningu nie był używany pas do pomiaru tętna, w podsumowaniu znajdą się następujące informacje:

 • godzina i data rozpoczęcia dziennika
 • czas trwania
 • liczba okrążeń
 • odległość (trening z GPS)
 • wznoszenie
 • przeciętna prędkość (trening z GPS)
 • opadanie

Bardziej szczegółowe dane można uzyskać w serwisie Movescount.

Ile wynosi maksymalny czas rejestrowania danych w pełnym trybie treningowym?

Maksymalny czas rejestrowania danych w zegarku Suunto Ambit w pełnym trybie treningowym wynosi ok. 15 godzin. Pełny tryb treningowy oznacza, że interwał połączenia GPS, pomiaru wysokości, ciśnienia atmosferycznego i innych istotnych danych ustawiony jest na 1 sekundę. Jeśli interwał zostanie ustawiony na wyższą wartość (dla danych GPS 60 sekund, dla pozostałych danych 10 sekund), wówczas czas rejestrowania danych automatycznie ulegnie zwiększeniu.

Czy mogę używać zegarek z pasem do pomiaru tętna podczas pływania?

Nie. Pod wodą zegarek Suunto Ambit nie jest w stanie odbierać sygnału z pasa do pomiaru tętna.

Na czym dokładnie polega technologia pomiaru prędkości FusedSpeed?

Technologia FusedSpeed to unikatowe połączenie jednoczesnego odczytu prędkości przez system GPS i nadgarstkowy czujnik przyspieszenia. Sygnał GPS jest filtrowany adaptacyjnie z uwzględnieniem informacji o przyspieszeniu uzyskanych z czujnika nadgarstkowego, dzięki czemu odczyt stałych prędkości jest dokładniejszy, a reakcja na zmiany prędkości jest znacznie szybsza.

Największa zaleta rozwiązania FusedSpeed ujawnia się wówczas, gdy potrzebne są szybkie odczyty prędkości w trakcie treningu, na przykład podczas biegu po nierównym terenie lub podczas treningu interwałowego. W razie utraty sygnału GPS zegarek Suunto Ambit może w dalszym ciągu pokazywać dokładną prędkość na podstawie akcelerometru skalibrowanego za pomocą systemu GPS.

Oglądając poniższy film dowiesz się więcej o technologii FusedSpeed.

FusedSpeed - nowa technologia odczytu prędkości

Podczas uprawiania jakich sportów najlepiej sprawdzi się technologia FusedSpeed?

Technologia FusedSpeed najlepiej sprawdzi się podczas biegania lub uprawiania innych podobnych aktywności, czyli wówczas, gdy ręka z zegarkiem będzie w ruchu.

FusedSpeed włącza się automatycznie w następujących trybach treningowych:

 • trail running (biegi przełajowe)
 • triathlon (triathlon)
 • running (bieganie)
 • soccer (piłka nożna)
 • orienteering (biegi na orientację)
 • multisport (multisport)
 • floorball (unihokej)
 • football (futbol amerykański)

W innych trybach treningowych używane są podstawowe dane o prędkości uzyskiwane z funkcji GPS.

Jak technologia FusedSpeed wygląda w praktyce?

Dobrym przykładem będzie tu bieg i jazda na rowerze. Po przejściu od biegu do jazdy na rowerze technologia FusedSpeed wykryje, że przyspieszenie mierzone czujnikiem nadgarstkowym nie zapewnia prawidłowych odczytów prędkości. Zegarek Suunto Ambit automatycznie wyłączy FusedSpeed i do pomiaru prędkości podczas jazdy na rowerze będzie korzystać wyłącznie z danych GPS. Po przejściu z jazdy na rowerze do biegu FusedSpeed włączy się ponownie.

Technologia FusedSpeed będzie działała prawidłowo tylko przy użyciu tego samego trybu treningowego podczas zmiany dyscypliny.

Co oznaczają pojęcia Peak Training Effect i czas regeneracji?

Peak Training Effect (PTE - maksymalny efekt treningowy) jest parametrem, który obrazuje wpływ treningu na maksymalną wydolność tlenową (VO2max). Dzięki PTE można podczas treningu śledzić szacunkowy wpływ wysiłku na wydolność maksymalną organizmu w skali od 1 do 5, od niewielkiej do nadmiernej. PTE najlepiej sprawdza się podczas wysiłku średniego i dużego o stałej intensywności i nie nadaje się do oceny niewielkiego wysiłku. Podstawowy trening wytrzymałościowy, niezależnie od swojej długości, będzie zapewniał niską wartość parametru PTE.

Czas regeneracji to czas potrzebny na odpoczynek po wysiłku. Obliczany jest w oparciu o intensywność i czas trwania sesji treningowej oraz o ogólne zmęczenie, które kumuluje się nawet przy niewielkiej aktywności. Przy rozpoczęciu treningu przed upływem czasu regeneracji, czas niewykorzystany zostanie przeniesiony do następnej sesji treningowej.

Oglądając poniższy film dowiesz się więcej o PTE i czasie regeneracji po treningu.

Peak Training Effect (maksymalny efekt treningowy) i czas regeneracji

Czy zegarek posiada menu serwisowe?

Tak. Aby uzyskać dostęp do menu serwisowego zegarka Suunto Ambit, naciśnij jednocześnie przyciski [BACK LAP] oraz [START STOP] i przytrzymaj je do czasu, aż włączy się wspomniane menu.

W menu serwisowym dostępne są następujące pozycje:

INFO (informacja):

 • Air pressure (ciśnienie atmosferyczne): pokazuje aktualną bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego i temperatury
 • Version (wersja): informacja o wersji oprogramowania zegarka

TEST (test):

 • LCD test (test LCD): pozwala sprawdzić, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo

ACTION (akcja):

 • Sleep mode (tryb uśpienia): umożliwia przełączenie zegarka w tryb uśpienia
 • GPS reset (reset GPS): służy do zresetowania odbiornika GPS

Powyższe funkcje dostępne w menu serwisowym mogą zmienić się wraz z aktualizacją oprogramowania.

Czy mogę zresetować odbiornik GPS?

Jeżeli odbiornik GPS w zegarku Suunto Ambit nie działa prawidłowo, można go zresetować. Funkcja ta jest dostępna w menu serwisowym zegarka.

Resetowanie odbiornika GPS powoduje skasowanie danych nawigacji, wartości kalibracji kompasu, wykresów wysokościomierza i barometru oraz informacji o czasie odpoczynku, nie usuwa jednak zarejestrowanych dzienników.

Czy zegarek można przełączyć w tryb uśpienia?

Tak. Jeżeli zegarek Suunto Ambit nie będzie używany przez pewien czas, można przełączyć go w tryb uśpienia, aby wydłużyć czas pracy akumulatora. Tryb uśpienia można włączyć w menu serwisowym zegarka. Jeśli zegarek znajduje się w trybie uśpienia, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć go ponownie.

Jeśli zegarek nie jest używany przez 30 minut, automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii. Poruszenie zegarkiem spowoduje przywrócenie normalnej pracy.

Czy mogę zmienić język menu zegarka?

Domyślnym językiem menu w zegarku Suunto Ambit jest język angielski. Zmiana języka menu dostępna jest przez witrynę Movescount (dostępne języki to francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, fiński, szwedzki, portugalski i niderlandzki).

Które czujniki Suunto POD są kompatybilne z zegarkiem?

Zegarek Suunto Ambit jest kompatybilny z czujnikami Suunto Foot POD Mini, Suunto Bike POD / Road Bike POD i Suunto Cadence POD.

Jak wykonać kalibrację czujników Suunto Foot POD Mini lub Suunto Bike POD / Road Bike POD?

Kalibrację czujnika Suunto Foot POD Mini można przeprowadzić za pomocą zegarka Suunto Ambit. Zapewni to dokładny pomiar prędkości i odległości przy pomocy czujnika. Kalibrację należy przeprowadzić na dokładnie zmierzonym odcinku, na przykład na bieżni o długości 400 m. Dokładną procedurę kalibracji czujnika Suunto Foot POD Mini znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka.

Kalibracja czujnika Suunto Bike POD / Road Bike POD możliwa jest w serwisie Movescount, gdzie należy wprowadzić obwód koła roweru (z oponą). Na tej podstawie zostanie obliczony współczynnik kalibracji. Domyślna wartość współczynnika kalibracji wynosi 1.0 i pasuje do 26-cio calowego koła roweru turystycznego.

Jak wykonać parowanie pasa do pomiaru tętna lub czujników POD z zegarkiem?

Parowanie (czyli łączenie urządzeń w parę) oznacza proces nawiązywania połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami, aby mogły przesyłać między sobą informacje.

Dokładną procedurę parowania zegarka Suunto Ambit z danym urządzeniem znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka.

Pas do pomiaru tętna znajdujący się w zestawie z zegarkiem Suunto Ambit jest już sparowany. Parowanie jest wymagane tylko w przypadku użycia nowego pasa do pomiaru tętna lub kompatybilnego czujnika Suunto POD.

Na poniższym filmie możesz zobaczyć, w jaki sposób wykonać parowane zegarka Suunto Ambit z pasem do pomiaru tętna.

Zegarek Suunto Ambit - parowanie z pasem do pomiaru tętna

Ile urządzeń można sparować z zegarkiem?

Z zegarkiem Suunto Ambit można sparować maksymalnie cztery urządzenia (jeden pas do pomiaru tętna, jeden czujnik Suunto Foot POD Mini, jeden czujnik Suunto Bike POD i jeden czujnik Suunto Cadence POD). W przypadku parowania większej liczby urządzeń sparowane zostaną tylko cztery ostatnie.

Czy zegarek posiada stoper?

Tak. Zegarek Suunto Ambit posiada stoper umożliwiający mierzenie czasu bez rozpoczynania treningu.

Czy zegarek ma głębokościomierz?

Nie. Zegarek Suunto Ambit nie posiada głębokościomierza.

Do czego służą aplikacje Suunto Apps?

Aplikacje Suunto Apps służą do rozszerzania możliwości zegarka Suunto Ambit o nowe funkcje. W serwisie Movescount w sekcji Suunto App Zone można znaleźć gotowe aplikacje, takie jak różne stopery czy liczniki, z których można swobodnie korzystać. Istnieje także możliwość tworzenia własnych funkcji przy użyciu prostego narzędzia Suunto App Designer.

Aby dodać aplikację Suunto App do zegarka Suunto Ambit:

 • W serwisie Movescount przejdź do sekcji DO POBRANIA i wybierz opcję App Zone, aby przejrzeć dostępne aplikacje Suunto Apps. Aby utworzyć własną aplikację, przejdź do sekcji NARZĘDZIA swojego profilu i wybierz narzędzie App Designer.
 • Dodaj aplikację Suunto App do niestandardowego trybu treningu. Połącz zegarek Suunto Ambit ze swoim kontem w serwisie Movescount, aby zsynchronizować aplikację Suunto App z zegarkiem. Podczas treningu będą wyświetlane wyniki obliczeń przeprowadzonych przez aplikację Suunto App.

Do każdego trybu treningu można dodać jedną aplikację Suunto App. Każdy tryb treningu w zegarku Suunto Ambit może korzystać z innej aplikacji Suunto App.

Przykłady aplikacji:

Licznik wspinaczkowy
Dyscyplina: Biegi przełajowe
Kategoria: Licznik
Opis: Licznik wspinaczkowy przeznaczony jest do sprintów po wzniesieniach. Po pięciu sprintach łatwo stracić orientację. Licznik wspinaczkowy zlicza wykonane sprinty. Wystarczy nacisnąć przycisk okrążenia na szczycie pierwszego wzniesienia. Od tej chwili aplikacja będzie zliczać wszystkie sprinty i wyświetlać liczbę sprintów.
Wzór: wzniesienie / wzniesienie poprzedniego okrążenia = XX szczytów

Czas maratonu
Dyscyplina: Bieganie
Kategoria: Stoper
Opis: Aplikacja czasu maratonu oblicza szacowany czas ukończenia pełnego maratonu w czasie rzeczywistym. Dołącz aplikację czasu maratonu do swojego trybu biegania.
Wzór: czas trwania + ((42,2 km - odległość) / średnia prędkość) = X:XX godzin

Zegarek Suunto Ambit - przykłady aplikacji Suunto Apps: licznik wspinaczkowy i czas maratonu

Jakie zmiany i funkcje pojawiły się w nowej wersji 1.5 oprogramowania zegarka?

Od czerwca 2012 roku dostępna jest aktualizacja oprogramowania zegarka. W nowej wersji 1.5 posiadacze Suunto Ambit znajdą szereg nowych funkcji nawigacyjnych i inne rozwiązania ułatwiające pracę z zegarkiem. Poniżej lista zmian i nowych funkcji:

 • Tworzenie tras i nawigacja w oparciu o waypointy
  Możliwość tworzenia w serwisie Movescount tras w oparciu o pojedyncze waypointy. Stworzone w ten sposób trasy można pobierać do zegarka Suunto Ambit, a następnie nawigować po nich od punktu do punktu. Zegarek sygnalizuje osiągnięcie danego punktu trasy i wyznacza kierunek do następnego waypointu. W nowej wersji oprogramowania 1.5 usprawniona została także nawigacja poprzez możliwość wyświetlania nazwy waypointu, w stronę którego odbywa się nawigacja.
 • Punkty POI
  Poza możliwością nawigowania po trasie, można również tworzyć własne punkty POI i nawigować do nich. W wersji oprogramowania 1.5 punkty POI można dodawać ręcznie niezależnie od aktualnego położenia. Zapisane punkty POI są pogrupowane wg typu, dzięki czemu można je łatwiej wyszukiwać na liście.
 • Dziennik
  Umożliwia przeglądanie wszystkich zapisanych wcześniej sesji treningowych bezpośrednio w zegarku.
 • Nawigacja Find Back
  Funkcja Find Back umożliwia bezbłędną nawigację do lokalizacji początkowej.
 • Ulepszone widoki
  Widok kompasu i nawigacji są teraz dostępne także w trybie treningowym.
 • Poprawione oprogramowanie procesora odbiornika
  Zastosowana optymalizacja oprogramowania skróciła czas ustalania pozycji i przyczyniła się do poprawienia wydajności pracy z serwisem Movescount.

Na poniższym filmie możesz zobaczyć:

 • w jaki sposób stworzyć własny punkt POI bezpośrednio w zegarku
 • jak wygląda nawigowanie po trasie do kolejnych waypointów
 • jak używać kompasu w trybie treningowym
 • jak używać nawigacji podczas ćwiczeń
 • jak wygląda przeglądanie dziennika bezpośrednio w zegarku
 • jak sprawdzić czas regeneracji

Zegarek Suunto Ambit - nowe funkcje dostępne w wersji 1.5 oprogramowania

Jakie nowe funkcje pojawiły się w wersji 1.8 oprogramowania zegarka?

Od 27 września 2012 roku dostępna jest kolejna aktualizacja oprogramowania zegarka. Poniżej lista zmian i nowych funkcji:

 • Nawigacja po trasie wyświetlanej na ekranie zegarka
 • Trasy online do pobrania
 • Nowe lokalne układy współrzędnych
 • Dodatkowo chronometr, synchronizacja czasu za pomocą sygnału GPS, ciągłe podświetlenie tarczy zegarka oraz pięć nowych języków menu (włoski, portugalski, holenderski, fiński i szwedzki)

Zegarek Suunto Ambit - wyświetlanie trasy na ekranie zegarka

Dzięki tej aktualizacji użytkownicy mogą pobierać trasy online lub wprowadzać swoje własne waypointy za pomocą komputera. Na szlakach, zarówno podczas turystyki pieszej, jak i jazdy na rowerze, możliwe jest wyświetlanie trasy w czasie rzeczywistym z punktem początkowym, aktualnym położeniem oraz, co najważniejsze, trasą do pokonania. Możliwość wyświetlania lokalizacji z użyciem lokalnej siatki kartograficznej to zaś jedna z najbardziej oczekiwanych aktualizacji przez użytkowników, którzy chcą określić swoje dokładne położenie na mapie.

Jakie nowe funkcje pojawiły się w wersji 2.0 oprogramowania zegarka?

Od 29 listopada 2012 roku dostępna jest najnowsza aktualizacja oprogramowania. Wersja 2.0 oferuje całkowicie nowy i nieoczekiwany poziom funkcjonalności i możliwości dostosowania zegarka Suunto Ambit. Aktualizacja 2.0 umożliwia bowiem tworzenie własnych funkcji oraz korzystanie z setek innych utworzonych przez użytkowników i pobranie ich w celu zwiększenia możliwości zegarka i dostosowania go do własnych wyjątkowych potrzeb. Poniżej lista wszystkich zmian i nowych funkcji:

 • Aplikacje Suunto Apps w serwisie Movescount.com
  Sekcja Suunto App Zone daje niespotykane wcześniej możliwości dostosowania zegarków sportowych. Aplikacje Suunto Apps umożliwiają bowiem dodawanie do zegara Suunto Ambit różnych typów liczników, oszacowań itp. Odwiedź sekcję Suunto App Zone w serwisie Movescount, aby zobaczyć, jakie aplikacje są dostępne i dostosuj swój zegarek Suunto Ambit zgodnie ze swoimi preferencjami. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz, stwórz własną aplikację przy użyciu prostego internetowego programu Suunto App Designer umożliwiającego łączenie dowolnych odczytów zegarka Suunto Ambit w nowe obliczenia, tworzące zupełnie nową funkcję Suunto Ambit.
 • Obsługa czujników Foot POD
  Obsługa czujnika Foot POD Mini zapewnia dostęp do danych kadencji biegu, a także pomiarów prędkości i odległości nawet w pomieszczeniach.
 • Zgodność z technologią ANT+
  Technologia ANT+ zapewnia większą elastyczność poszerzając gamę urządzeń zewnętrznych, które można używać z zegarkiem. Suunto Ambit zapewnia teraz zgodność z pasami do pomiaru tętna zgodnymi ze standardem ANT+ oraz biegowymi i rowerowymi czujnikami POD różnych marek.
 • Licznik interwałów
  Aktualizacja 2.0 uzupełnia oprogramowanie zegarka Suunto Ambit o ważną funkcję licznika interwałów. Należy zdefiniować dwa podstawowe okresy: niski i wysoki. Każdy okres może opierać się na czasie lub odległości. Można również zdefiniować liczbę powtórzeń okresu niskiego i wysokiego.

Jakie nowe funkcje pojawiły się w wersji 2.5 oprogramowania zegarka?

Od 19 lipca 2013 udostępniona została wersja 2.5 oprogramowania wprowadzająca następujące funkcje do zegarka Suunto Ambit:

 • dodatkowe aplikacje treningowe i outdoorowe Suunto Apps - funkcje matematyczne, nowe zmienne, dźwięki i podświetlenie (1 App na tryb sportowy)
 • alarm burzowy (Suunto App)
 • godziny wschodu i zachodu słońca (Suunto App)
 • licznik odliczający wstecz
 • funkcję autopauzy
 • maksymalną prędkość podczas treningu dostępną bezpośrednio w zegarku
 • procentowe wskazanie poziomu naładowania akumulatora
 • lepszą stabilność połączenia z czujnikami POD i pasami HR
 • szybszą synchronizację aktywności Move z serwisem Movescount
 • lepsze skalowanie wykresu barometru
 • podświetlenie włączane dla automatycznego zliczania okrążeń tylko w trybie nocnym

W jaki sposób przeprowadzić aktualizację oprogramowania zegarka?

Przed wykonaniem poniższych czynności zapoznaj się z rozdziałem „Dostosowanie urządzenia Suunto Ambit” w instrukcji obsługi zegarka.

 • Uruchom aplikację Moveslink. Jeżeli jest dostępna nowa wersja programu Moveslink, poczekaj na zakończenie aktualizacji. W razie potrzeby uruchom ponownie program Moveslink po zakończeniu aktualizacji.
 • Podłącz zegarek Suunto Ambit do komputera.
 • Poczekaj, aż zakończy się normalne przesyłanie danych.
 • Po zakończeniu przesyłania danych wyraź zgodę na aktualizację oprogramowania zegarka Suunto Ambit, jeśli dostępna jest nowa wersja.
 • Kliknij przycisk aktualizacji. Kliknij przycisk „What’s new?” (Co nowego?), jeżeli chcesz zobaczyć zmiany wprowadzone w nowej wersji.
 • Podczas aktualizacji nie odłączaj zegarka Suunto Ambit od komputera.

 

Jeśli w powyższym FAQ nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

 

Zegarek Suunto Ambit GPS Black
Zegarek Suunto Ambit GPS Black
 • Kabel USB
 • Zobacz naszą ofertę
Zegarek Suunto Ambit GPS Silver
Zegarek Suunto Ambit GPS Silver
 • Kabel USB
 • Zobacz naszą ofertę

 

Zegarek Suunt Ambit GPS Black HR
Zegarek Suunt Ambit GPS Black HR
 • Kabel USB
 • Pas do pomiaru tętna Suunto ANT Comfort Belt
 • Zobacz naszą ofertę
Zegarek Suunto Ambit GPS Silver HR
Zegarek Suunto Ambit GPS Silver HR
 • Kabel USB
 • Pas do pomiaru tętna Suunto ANT Comfort Belt
 • Zobacz naszą ofertę