Suunto Ambit2 - pytania i odpowiedzi

Zegarki Suunto Ambit2

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowego zegarka Suunto Ambit2, chcielibyśmy w tym miejscu odpowiedzieć na te najczęściej zadawane.

Czy zegarek jest wodoodporny?

Tak. Wodoszczelność zegarka Suunto Ambit2 testowano zgodnie ze standardem ISO 2281 do głębokości 100 m / 330 ft (odpowiadające tej głębokości ciśnienie to 10 bar). Wskazanie to nie odpowiada jednak bezpośrednio dozwolonej głębokości nurkowania, ale odnosi się jedynie do ciśnienia, przy którym zostało przeprowadzone badanie. Deszcz, prysznic i każdy inny normalny kontakt z wodą nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zegarka. Zegarek można używać do zwykłego pływania, nie jest on jednak przeznaczony do użytkowania podczas nurkowania.

Jakie są dokładne wymiary i waga zegarka?

Zegarki Suunto Ambit2 mają następujące wymiary i wagę:

Suunto Ambit2 Sapphire:

 • średnica koperty: 50 mm
 • grubość koperty: 17,5 mm
 • waga: 92 g

Suunto Ambit2 Black:

 • średnica koperty: 50 mm
 • grubość koperty: 18,1 mm
 • waga: 89 g

Suunto Ambit2 Silver:

 • średnica koperty: 50 mm
 • grubość koperty: 18,1 mm
 • waga: 82 g

Z jakiego materiału wykonane jest szkiełko w zegarku?

Szkiełko w zegarku Suunto Ambit2 Sapphire wykonane jest ze szkła szafirowego, zaś w zegarkach Suunto Ambit2 Black i Silver z mineralnego szkła kryształowego.

W którym miejscu została umieszczona antena odbiornika GPS?

Antena odbiornika GPS w zegarku Suunto Ambit2 została umiejscowiona w dolnej części koperty, dzięki czemu zapewnia odbiór sygnału z bardzo szerokiego kąta. Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, zegarek należy trzymać nieruchomo z odbiornikiem skierowanym do góry.

Zegarek automatycznie uruchamia odbiornik GPS po wyborze trybu treningu z funkcją GPS, wyborze funkcji ustalania lokalizacji lub po rozpoczęciu nawigacji.

Na jak długo bateria zapewnia zasilanie?

Naładowana bateria zapewnia zasilanie:

 • na ok. 16 godzin z rejestrowaniem pozycji GPS co 1 sek.
 • na ok. 50 godzin z rejestrowaniem pozycji GPS co 60 sek.
 • na ok. 30 dni przy wyłączonym GPS-ie i działających funkcjach ABC (wysokościomierz, barometr, kompas 3D)

W zegarku Suunto Ambit2 zastosowano akumulator litowo-jonowy przystosowany do wielokrotnego ładowania o pojemności 480 mAh.

Pełne ładowanie akumulatora zajmuje około 2 - 3 godzin (pierwsze ładowanie powinno trwać co najmniej 3 godziny). Podczas ładowania za pomocą kabla USB przyciski zegarka są zablokowane.

Nie należy odłączać kabla przed pełnym naładowaniem akumulatora - zapewni to dłuższy czas pracy baterii. Po zakończeniu ładowania zostanie wyświetlona informacja „Battery full” („Akumulator naładowany”).

Stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany ikoną. Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 10%, ikona będzie migać przez pół minuty. Kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 2%, ikona będzie migać przez cały czas.

Czy do ładowania akumulatora i przesyłania danych używa się tego samego przewodu USB?

Tak. Kabel USB (w zestawie z zegarkiem) służy zarówno do przesyłania danych jak i ładowania baterii zegarka Suunto Ambit2. Z jednej strony przewodu znajduje się wtyczka USB typu A (umożliwiająca podpięcie do komputera lub ładowarki sieciowej), a z drugiej strony 4-pionowy klip umożliwiający podpięcie do zegarka (2 piny wykorzystywane są do ładowania baterii, pozostałe 2 do przesyłania danych).

Czy do ładowania baterii w zegarku potrzebuję komputera?

Baterię w zegarku Suunto Ambit2 można ładować przy pomocy przewodu USB (w zestawie z zegarkiem) podłączając go do wolnego portu USB komputera lub korzystając z kompatybilnej ładowarki sieciowej dostępnej jako wyposażenie dodatkowe.

Jakie dane będą niedostępne w pamięci zegarka po wyczerpaniu się akumulatora?

Po wyczerpaniu się akumulatora w zegarku Suunto Ambit2 niedostępne będą następujące dane:

 • czas
 • wartość kalibracji kompasu
 • wartość odniesienia wysokości
 • układ generacji efemeryd SGEE (Server Generated Extended Ephemeris) wspomagający system GPS
 • aktualny czas odpoczynku (w dzienniku zapisany będzie czas odpoczynku dotyczący wcześniejszej sesji treningowej)
 • wykresy wysokościomierza i barometru

Czy zegarek jest kompatybilny z urządzeniem do przesyłania danych Suunto Movestick Mini?

Zegarek Suunto Ambit2 nie jest zgodny z urządzeniem Suunto Movestick Mini. Dwukierunkowy transfer danych pomiędzy komputerem a zegarkiem realizowany jest za pomocą dostarczonego kabla USB.

W jaki sposób odwrócić kolory wyświetlacza?

W zegarku Suunto Ambit2 istnieje możliwość zmiany wyświetlacza na negatywowy (ciemne tło z jasnymi znakami) lub pozytywowy (jasne tło z ciemnymi znakami). Inwersja wyświetlacza (odwrócenie kolorów) możliwa jest w ustawieniach zegarkach.

Czy mogę zmienić kontrast wyświetlacza?

Tak. Zmiana kontrastu wyświetlacza w zegarku Suunto Ambit2 dostępna jest w ustawieniach ogólnych zegarka. Kontrast można zmieniać w zakresie od 0% do 100%.

Jakie są dostępne tryby podświetlenia?

W zegarku Suunto Ambit2 można ustawić następujące tryby podświetlenia:

 • Normal (normalny) - podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku [LIGHT LOCK] oraz po włączeniu dźwięku alarmu
 • Off (wyłączony) - podświetlenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ani po włączeniu dźwięku alarmu
 • Night (noc) - podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku oraz po włączeniu dźwięku alarmu (korzystanie z trybu Night (noc) znacznie skraca czas pracy baterii)
 • Toggle (przełącz) - podświetlenie jest włączane po naciśnięciu przycisku [LIGHT LOCK] i pozostaje włączone do następnego naciśnięcia przycisku [LIGHT LOCK]

Zmiana trybu podświetlenia jest możliwa w ustawieniach zegarka. Można tu także regulować poziom podświetlenia (w procentach) korzystając z funkcji Brightness (jasność).

Jak mogę zablokować przyciski w zegarku?

Blokadę przycisków można włączyć lub wyłączyć przytrzymując przycisk [LIGHT LOCK]. Gdy blokada przycisków jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol blokady.

Blokadę przycisków w zegarku Suunto Ambit2 można ustawić na All Buttons (wszystkie przyciski) lub Actions Only (tylko akcje), oddzielnie dla trybu TIME (CZAS) i trybów sportowych.

Blokada przycisków w trybie TIME (CZAS):

 • Actions Only (tylko akcje) - menu startowe i menu opcji są zablokowane
 • All Buttons (wszystkie przyciski) - wszystkie przyciski są zablokowane, podświetlenie można włączyć w trybie Night (noc)

Blokada przycisków w trybach sportowych:

 • Actions Only (tylko akcje) - podczas treningu zablokowane są przyciski [BACK LAP], [START STOP] i menu opcji
 • All Buttons (wszystkie przyciski) - wszystkie przyciski są zablokowane, podświetlenie można włączyć w trybie Night (noc)

Zmiana trybu blokady przycisków jest możliwa w ustawieniach zegarka. Wybór opcji Actions Only (tylko akcje) dla trybów sportowych uniemożliwia przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie dziennika. Kiedy przyciski [BACK LAP] i [START STOP] są zablokowane, można w dalszym ciągu włączyć podświetlenie przyciskiem [LIGHT LOCK], zmieniać ekrany za pomocą przycisku [NEXT] i zmieniać widoki za pomocą przycisku [VIEW].

W jaki sposób działa funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS?

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje różnicę pomiędzy czasem zegarka Suunto Ambit2 a czasem GPS. Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS automatycznie koryguje czas raz dziennie lub po ręcznej korekcie czasu. Korygowany jest także czas podwójny.

Funkcja pomiaru czasu na podstawie sygnału GPS koryguje minuty i sekundy, ale nie godziny. Dodatkowo funkcja dokładnie koryguje czas, jeśli różnica jest mniejsza niż 7,5 minuty. Jeśli różnica jest większa, funkcja koryguje czas do najbliższych 15 minut.

Czy zegarek jest kompatybilny z komputerami PC i Mac?

Tak. Dwukierunkowy transfer danych pomiędzy komputerem a zegarkiem Suunto Ambit2 realizowany jest za pomocą przewodu USB. Aby transfer danych był możliwy, na komputerze należy zainstalować aplikację Moveslink, która jest zgodna zarówno z komputerami PC (z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8), jak i Macintosh (z procesorem Intel i systemem OS X w wersji 10.6 lub nowszym).

W celu naładowania baterii zegarek Suunto Ambit2 można podłączyć do wolnego portu USB komputera PC lub Mac.

Jakie formaty zapisu położenia dostępne są w zegarku?

Zegarek Suunto Ambit2 umożliwia wybór następujących formatów zapisu położenia:

szerokość i długość geograficzna - najczęściej stosowany układ współrzędnych, w którym pozycję można przedstawić jako:

 • WGS84 Hd.d° - stopnie i dziesiętne części stopnia
 • WGS84 Hd°m.m' - stopnie, minuty i dziesiętne części minut
 • WGS84 Hd°m's.s - stopnie, minuty, sekundy i dziesiętne części sekund

UTM (Universal Transverse Mercator - uniwersalna siatka Merkatora), który definiuje współrzędne prostokątne w płaszczyźnie poziomej

MGRS (Military Grid Reference System - wojskowy układ odniesienia), który jest rozszerzeniem układu UTM i dodatkowo zawiera numer porządkowy strefy, oznaczenie literowe kwadratu o boku 100 km oraz numeryczną reprezentację położenia

Zegarek Suunto Ambit2 obsługuje także następujące lokalne układy siatki:

 • British (BNG) (brytyjski (BNG))
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (fiński (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (fiński (KKJ))
 • Irish (IG) (irlandzki (IG))
 • Swedish (RT90) (szwedzki (RT90))
 • Swiss (CH1903) (szwajcarski (CH1903))
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus)
 • UTM NAD83

Niektóre układy siatki nie mogą być stosowane w obszarach na północ od 84°N i na południe od 80°S lub poza krajami, dla których są przeznaczone.

Wszystkie formaty zapisu położenia określają tą samą lokalizację, ale wyrażają ją w różny sposób.

W jaki sposób można tworzyć punkty POI?

Punkt POI można tworzyć korzystając z aktualnej lokalizacji. Możliwe jest również zapisanie jako punktu POI lokalizacji innej niż aktualna poprzez ręczne wprowadzenie współrzędnych do zegarka. Punkty POI można także tworzyć w serwisie Movescount.com, wskazując lokalizację na mapie lub wpisując odpowiednie współrzędne.

Pamięć zegarka pomieści do 100 punktów POI. Należy jednak pamiętać o tym, że trasy również zajmują pamięć zegarka. Na przykład po zapisaniu trasy, która składa się z 60 waypointów, w zegarku będzie można zapisać jeszcze 40 punktów POI.

Typ punktu POI (ikonę) i jego nazwę można wybrać z wcześniej zdefiniowanej listy, a w serwisie Movescount.com można wpisać inną dowolną nazwę.

Po połączeniu zegarka z serwisem Movescount.com nastąpi synchronizacja punktów POI pomiędzy zegarkiem a witryną.

Czy w zegarku możliwa jest nawigacja do zapisanego punktu POI?

Tak. Zegarek Suunto Ambit2 jest wyposażony w nawigację GPS, która umożliwia nawigowanie do miejsca docelowego zapisanego jako punkt POI. Po rozpoczęciu nawigacji do punktu POI wyświetlane będą następujące informacje:

 • strzałka wskazująca kierunek do miejsca docelowego (wskaźnik skrętu w lewo lub w prawo)
 • odległość do miejsca docelowego
 • nazwa punktu POI, do którego się kierujesz, odchylenie od wskazanego kierunku w stopniach (0° jest prawidłowym kierunkiem) lub aktualny kurs podany przy użyciu kierunków głównych (N, S, W, E) i pośrednich (NE, NW, SE, SW)

Nawigacja pokazuje odchylenie od strzałki kierunku północy na tarczy przy niewielkich prędkościach (poniżej 4 km/h) oraz odchylenie od kursu przy większych prędkościach (powyżej 4 km/h). Podczas postoju można obracać zegarkiem, aż zostanie wyświetlona wartość 0, oznaczająca prawidłowy kierunek. Podczas jazdy na rowerze Suunto Ambit2 wykrywa kierunek nawet przy przechyleniu zegarka.

W jaki sposób można utworzyć trasę?

Trasę można stworzyć bezpośrednio w witrynie Movescount.com lub zaimportować trasę utworzoną przy użyciu innego urządzenia z komputera do witryny Movescount.com. Trasę można także nagrać przy użyciu zegarka Suunto Ambit2 i przesłać ją do witryny Movescount.com.

Czy można prowadzić nawigację po trasie?

Tak. Można prowadzić nawigację po trasie pobranej do zegarka Suunto Ambit2 z witryny Movescount.com. Nawigacja jest też możliwa podczas rejestrowania danych treningu.

Podczas nawigacji dostępne są następujące widoki:

 • pełny widok trasy, pokazujący całą trasę
 • powiększony widok trasy (domyślnie powiększony widok jest skalowany do 500 m lub jest pokazywany w większej skali, jeśli znajdujesz się daleko od trasy)
 • widok nawigacji do waypointów

W pełnym widoku trasy wyświetlane są następujące informacje:

 • strzałka wskazująca lokalizację i odpowiedni kierunek
 • następny waypoint na trasie
 • pierwszy i ostatni waypoint na trasie
 • punkty POI znajdujące się w pobliżu trasy (najbliższy punkt POI jest wyświetlany w formie ikony)
 • skala, w jakiej wyświetlono pełny widok trasy

W widoku nawigacji do waypointów wyświetlane są następujące informacje:

 • strzałka wskazująca kierunek do następnego waypointu (wskaźnik skrętu w lewo lub w prawo)
 • odległość do następnego waypointu
 • następny waypoint na trasie

Co oznacza wskaźnik procentowy pojawiający się na ekranie w trakcie wyszukiwania sygnału GPS?

Wskaźnik procentowy pojawiający się na wyświetlaczu zegarka Suunto Ambit2 w trakcie wyszukiwania sygnału GPS można zinterpretować w następujący sposób:

 • 0% - odbiornik GPS jest uszkodzony
 • 5% - trwa wyszukiwanie satelitów
 • 10% - widocznych jest 5 satelitów, rozpoczyna się transfer danych (jeśli jakość sygnału z satelitów będzie słaba, powyższa wartość może powrócić do stanu 5%)
 • 50% - dane odbierane są z 5 satelitów
 • 81% - dane o dużej sile sygnału odebrane w 30 sek. z 5-ciu satelitów
 • 100% - prawidłowy sygnał GPS (jeśli jakość sygnału z satelitów spadnie, wówczas wskaźnik powróci do stanu 10%)

Jeśli wartość wskaźnika procentowego spada lub pozostaje taka sama przez dłuższy czas, wówczas należy zmienić swoją pozycję oraz upewnić się, że antena odbiornika GPS w zegarku jest skierowana w stronę nieba. Podczas oczekiwania na poprawę sygnału nie należy również poruszać zegarkiem.

Czy zegarek współpracuje z rosyjskim systemem satelitarnym nawigacyjnym GLONASS?

Nie. Zegarek Suunto Ambit2 nie jest kompatybilny z systemem GLONASS.

Czy zegarek jest kompatybilny z Google Earth 3D oraz innymi programami do obsługi map?

Trasy stworzone przez zegarek Suunto Ambit2 można eksportować z serwisu Movescount.com w formacie kml / gpx, a następnie importować do Google Earth lub innego programu do obsługi map, który obsługuje format kml / gpx.

W jaki sposób działa wysokościomierz i barometr w zegarku?

Zegarek Suunto Ambit2 nieustannie mierzy bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego. Na podstawie tego pomiaru oraz wartości odniesienia zegarek oblicza ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza lub wysokość, czyli:

 • na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz znanej wysokości w danym miejscu można uzyskać ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
 • na podstawie bezwzględnej wartości ciśnienia atmosferycznego oraz znanej wartości ciśnienia na poziomie morza można uzyskać wysokość

Jeśli potrzebujesz dokładnych wartości ciśnienia na poziomie morza lub wysokości, najpierw musisz skalibrować zegarek wprowadzając wysokość miejsca, w którym się znajdujesz lub aktualne ciśnienie na poziomie morza. Wysokość w danym miejscu można znaleźć na większości map topograficznych lub w serwisie Google Earth. Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w danym miejscu można odnaleźć w lokalnych serwisach pogodowych.

Jeśli funkcja FusedAlti jest włączona, odczyt wysokości jest poprawiany automatycznie przy jej użyciu oraz kalibracji wysokości i ciśnienia na poziomie morza.

Jakie są dostępne opcje ustawiania ciśnienia na poziomie morza i wysokości?

W zegarku Suunto Ambit2 dostępne są następujące opcje ustawiania ciśnienia na poziomie morza i wysokości:

 • FusedAlti - odbiornik GPS zostanie włączony, a zegarek rozpocznie obliczanie wysokości na podstawie funkcji FusedAlti
 • Manual Altitude (wysokość ręczna) - ręczne ustawienie znanej wartości wysokości
 • Sea Level Pressure (ciśnienie na poziomie morza) - ręczne ustawienie znanej wartości ciśnienia na poziomie morza

Większość trybów sportowych umożliwia ręczne ustawianie wysokości podczas treningu.

Który profil, Alti czy Baro, należy wybrać podczas uprawiania danej dyscypliny sportu?

W przypadku przemieszczania się w terenie o zmiennej wysokości (np. wędrówka w górach) powinieneś wybrać w zegarku Suunto Ambit2 profil Altimeter (wysokościomierza), jeśli zaś poruszasz się bez zmiany wysokości (np. gra w piłkę nożną, żeglowanie, pływanie kajakiem, itp.) wówczas najbardziej odpowiedni będzie wybór profilu Barometer (barometru).

Profil można także ustawić na Automatic (automatyczny). W takim przypadku zegarek Suunto Ambit2 będzie przełączał się automatycznie pomiędzy profilem Altimeter a Barometer w zależności od ruchów użytkownika (zegarek automatycznie zmienia sposób interpretacji zmian ciśnienia atmosferycznego i odczytuje je jako zmiany wysokości lub zmiany pogody).

Profil można zdefiniować w serwisie Movescount.com lub bezpośrednio w zegarku jako część ustawień trybu sportowego.

Na czym dokładnie polega technologia pomiaru wysokości FusedAlti?

Funkcja FusedAlti zapewnia odczyty wysokości będące połączeniem wysokości barometrycznej i GPS. Funkcja ta minimalizuje wpływ błędów przesunięcia i czasu, zapewniając tym samym dokładny odczyt wysokości.

FusedAlti - nowa technologia pomiaru wysokości

Podczas ćwiczeń korzystających z pomiaru GPS i podczas nawigacji pomiar wysokości prowadzony jest domyślnie przy użyciu funkcji FusedAlti (funkcję można wyłączyć w menu opcji zegarka). W przypadku wyłączenia czujnika GPS wysokość będzie mierzona jedynie za pomocą czujnika barometrycznego.

Gdy zegarek Suunto Ambit2 znajduje się w trybie TIME (CZAS), przy użyciu funkcji FusedAlti można wyszukać nowy punkt odniesienia dla wysokości barometrycznej. Powoduje to włączenie odbiornika GPS na maksymalnie 15 minut. W dobrych warunkach aktywacja funkcji FusedAlti zajmuje od 4 do 12 minut. W tym czasie zegarek Suunto Ambit2 pokazuje wysokość barometryczną, a na wyświetlaczu widoczny jest odpowiedni symbol wskazujący możliwą niepoprawność pomiaru wysokości.

Jakie dane mogą być wyświetlane w trybie wysokościomierza - barometru?

W zegarku Suunto Ambit2 w trybie ALTI-BARO (WYSOKOŚCIOMIERZ-BAROMETR) dostępne są trzy profile: Altimeter (wysokościomierza), Barometer (barometru) i Automatic (automatyczny).

Jeśli aktywny będzie profil Altimeter (wysokościomierza), wówczas można korzystać z następujących widoków:

 • wiersz górny: aktualna wysokość
 • wiersz środkowy: wykres wysokości z ostatnich 12 godzin
 • wiersz dolny: godzina lub temperatura przełączane przyciskiem [VIEW]

W przypadku wyboru profilu Barometer (barometru) zegarek prezentuje następujące informacje dotyczące ciśnienia:

 • wiersz górny: aktualne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
 • wiersz środkowy: wykres zmian ciśnienia na poziomie morza z ostatnich 27 godzin (interwał pomiaru 1 godz.)
 • wiersz dolny: temperatura, godzina lub wartość odniesienia wysokości przełączane przyciskiem [VIEW]

Jeśli aktywny będzie profil Automatic (automatyczny), wówczas w zależności od włączonego profilu można (za pomocą przycisku [VIEW]) uzyskać dostęp do widoków profilu Altimeter (wysokościomierza) lub Barometer (barometru). Podczas korzystania z profilu Automatic (automatycznego) na wyświetlaczu nie będzie wyświetlana ikona barometru ani wysokościomierza.

Czym różni się tradycyjny kompas od kompasu 3D?

Tradycyjny kompas wymaga ustawienia go w poziomie do linii horyzontu, aby odczyt wskazania kierunku był dokładny. Kompas 3D z kompensacją przechyłów gwarantuje dokładny odczyt kierunków niezależnie od kąta ustawienia nadgarstka.

Jakie informacje dostępne są w trybie kompasu?

W zegarku Suunto Ambit2 w trybie COMPASS (KOMPAS) dostępne są następujące informacje:

 • wiersz środkowy: kurs wskazywany przez kompas w stopniach
 • wiersz dolny: aktualny kurs podany za pomocą kierunków głównych (N, S, W, E) i pośrednich (NE, NW, SE, SW), czas lub widok pusty przełączane za pomocą przycisku [VIEW]

Po minucie kompas przełącza się w tryb oszczędzania energii. Można go ponownie uruchomić za pomocą przycisku [START STOP].

W jaki sposób skalibrować kompas?

Kalibracja kompasu 3D w zegarku Suunto Ambit2 wymaga dwóch czynności - obracania zegarkiem w płaszczyźnie poziomej i przechylenia go do pionu. Szczegółowy opis, w jaki sposób możesz wykonać kalibrację kompasu, znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka.

Co to jest deklinacja magnetyczna?

Deklinacja magnetyczna to kąt pomiędzy północą magnetyczną a geograficzną. Tradycyjne mapy wskazują północ geograficzną. Kompas wskazuje północ magnetyczną - region nad ziemią, do którego zmierzają pola magnetyczne ziemi. W związku z tym, że północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu, konieczne jest ustawienie w kompasie deklinacji. Szczegółowy opis, w jaki sposób ustawić w zegarku wartość deklinacji, znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka.

Jak można ustalić deklinację w danej lokalizacji?

Lokalna deklinacja (wschód lub zachód) jest zazwyczaj podawana na mapach (magnetycznych, geograficznych) z dokładnością do jednego lub pół stopnia. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się jednak każdego roku, w związku z czym najbardziej precyzyjną i aktualną informację o wartości deklinacji dla danej lokalizacji możemy znaleźć w internecie, np. korzystając ze strony www.magnetic-declination.com.

Czy zegarek posiada wstępnie zdefiniowane tryby treningowe?

Tak. Zegarek Suunto Ambit2 posiada 10 wstępnie zdefiniowanych trybów treningowych. Tryby te służą do rejestrowania dzienników treningowych i wyświetlania różnych informacji podczas treningu:

 • Alpine Skiing (narciarstwo alpejskie): informacje o wysokości, liczbie zjazdów i uzyskanych czasach
 • Trekking (treking): informacje o odległości, wysokości, tętnie i wyniki pomiaru czasu chronografem (rejestrowanie położenia GPS co 60 sek.)
 • Triathlon (triatlon): połączenie informacji związanych z pływaniem na zewnątrz, jazdą na rowerze i bieganiem
 • Running (bieganie): informacje o krokach, tętnie i wyniki pomiaru czasu chronografem
 • Indoor Swimming (pływanie na basenie): średnia liczba pociągnięć, maksymalne tempo, średnia SWOLF
 • Outdoor Swimming (pływanie na zewnątrz): średnia liczba pociągnięć, maksymalne tempo, średnia SWOLF
 • Other Sports (pozostałe dyscypliny): informacje o prędkości, tętnie i wysokości
 • Cycling (kolarstwo): informacje o prędkości, odległości, kadencji, tętnie
 • Mountaineering (wspinaczka górska): informacje o wysokości, odległości i prędkości (rejestrowanie położenia GPS co 60 sek.)
 • Indoor Training (treningi w pomieszczeniu): informacje o tętnie (bez pomiarów GPS)

Informacje dostępne podczas treningu zależą także od użytych urządzeń - pasa do pomiaru tętna lub kompatybilnych czujników POD.

Zależnie od uprawianej dyscypliny na wyświetlaczu podczas treningu wyświetlane są różne informacje. W wybranym trybie treningowym można także określić, czy np. prędkość będzie mierzona techniką FusedSpeed, czy za pomocą zwykłego pomiaru GPS. Wybrany tryb treningowy wpływa również na takie ustawienia treningu jak limity tętna, odległość automatycznego zliczania okrążeń, tryb ALTI-BARO oraz częstotliwość zapisu.

W serwisie Movescount.com można edytować wstępnie zdefiniowane tryby treningowe oraz tworzyć własne tryby ćwiczeń (do 10 trybów) i pobierać je do zegarka. W trybie własnym można zdefiniować od 1 do 8 ekranów z danymi trybu treningu. Na obszernej liście można wskazać dane, które będą dostępne na każdym ekranie (od 1 do 3 pól danych w zależności od ich typu). Jednocześnie może być aktywny tylko jeden własny tryb sportowy.

Jak korzystać z niektórych trybów treningowych, możesz obejrzeć na poniższych filmach.

Zegarek Suunto Ambit2 - pływanie na basenie

Zegarek Suunto Ambit2 - triatlon

Zegarek Suunto Ambit2 - kolarstwo

Jakie dodatkowe opcje dostępne są w trybie treningowym?

Po wybraniu trybu sportowego i naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [NEXT] można uzyskać dostęp do opcji dodatkowych, z których można skorzystać podczas treningu:

Wybierz opcję ALTITUDE (WYSOKOŚĆ), aby ustawić wysokość.

Wybierz opcję NAVIGATION (NAWIGACJA), aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Wybierz opcję Find Back (nawigacja track-back), aby przejść z powrotem do punktu początkowego treningu
 • Wybierz opcję Location (lokalizacja), aby wyświetlić współrzędne aktualnego położenia lub zapisać je jako punkt POI
 • Wybierz opcję POIs (Points Of Interest) (punkty POI), aby przejść do punktu POI
 • Wybierz opcję Routes (trasy), aby rozpocząć nawigację po trasie

Wybierz opcję ACTIVATE (AKTYWUJ), aby włączyć lub wyłączyć następujące funkcje:

 • Wybierz opcję Interval Off / On (interwał wył. / wł.), aby włączyć lub wyłączyć timer interwałowy; timer interwałowy może zostać dodany do niestandardowych trybów sportowych w serwisie Movescount.com
 • Wybierz opcję Autopause Off / On (autopauza wył. / wł.), aby włączyć lub wyłączyć autopauzę
 • Wybierz opcję HR Limits Off / On (limity tętna wył. / wł.), aby włączyć lub wyłączyć limity tętna; wartości limitów tętna można ustalić w serwisie Movescount.com
 • Wybierz opcję Compass Off / On (kompas wył. / wł.), aby włączyć lub wyłączyć kompas; jeśli kompas zostanie włączony w trakcie treningu, będzie wyświetlony na dodatkowym ekranie po trybie sportowym.

Jakich informacji dostarcza ćwiczenie z pasem do pomiaru tętna?

Korzystanie z pasa do pomiaru tętna podczas ćwiczeń pozwala na uzyskanie następujących informacji:

w trakcie treningu:

 • tętno w czasie rzeczywistym
 • przeciętne tętno w czasie rzeczywistym
 • wykres tętna
 • kalorie spalone podczas treningu
 • wskazówki pozwalające ćwiczyć z zachowaniem ustalonych limitów tętna
 • Peak Training Effect (maksymalny efekt treningowy)

po treningu:

 • kalorie spalone podczas treningu
 • przeciętne tętno
 • szczytowe tętno
 • czas odpoczynku

Czy zegarek umożliwia automatyczne zliczanie okrążeń podczas treningu?

Tak. Zegarek Suunto Ambit2 umożliwia zliczanie okrążeń ręcznie lub automatycznie po określeniu w serwisie Movescount.com interwału okrążeń automatycznych. Jeśli okrążenia zliczane są automatycznie, wówczas zegarek rejestruje je w oparciu o ustaloną odległość.

Czy zegarek posiada funkcję autopauzy?

Tak. Funkcja autopauzy zatrzymuje rejestrowanie treningu, gdy prędkość spada poniżej 2 km/h. Gdy prędkość rośnie ponownie powyżej 2 km/h, rejestrowanie jest automatycznie kontynuowane.

Autopauzę można włączyć i wyłączyć dla poszczególnych trybów sportowych w serwisie Movescount.com oraz aktywować w trakcie treningu.

Funkcja autopauzy nie jest dostępna w trybie Indoor Swimming (pływanie na basenie).

Jakie dane zapisywane są podczas treningu?

Informacje zawarte w podsumowaniu są zależne od używanego trybu sportowego oraz od faktu, czy podczas ćwiczeń używany był pas do pomiaru tętna, sensor GPS, czy też czujniki POD. Domyślnie wszystkie tryby sportowe zawierają następujące informacje:

 • nazwa trybu sportowego
 • czas
 • data
 • czas trwania
 • okrążenia

Bardziej szczegółowe dane można uzyskać w serwisie Movescount.com.

Podsumowanie multidyscyplinarne zawiera dane łączne / średnie dla wszystkich sportów ujętych w treningu multidyscyplinarnym. W serwisie Movescount.com można wyświetlić szczegółowe podsumowanie treningu multidyscyplinarnego.

Ile wynosi maksymalny czas rejestrowania danych?

Maksymalny czas rejestrowania danych w zegarku Suunto Ambit2 w pełnym trybie treningowym wynosi ok. 15 godzin. Pełny tryb treningowy oznacza, że interwał połączenia GPS i innych istotnych danych ustawiony jest na 1 sekundę.

Jeśli interwał zostanie ustawiony na wyższą wartość (połączenie GPS na 60 sekund, inne istotne dane na 10 sekund), wówczas czas rejestrowania danych automatycznie ulegnie zwiększeniu do ok. 50 godzin.

Czy mogę używać zegarek z pasem do pomiaru tętna podczas pływania?

Nie. Pod wodą zegarek Suunto Ambit2 nie jest w stanie odbierać sygnału z pasa do pomiaru tętna.

Czy zegarek umożliwia korzystanie z timera interwałowego?

Tak. W serwisie Movescount.com można dodać timer interwałowy do każdego niestandardowego trybu sportowego. W timerze interwałowym można określić następujące informacje:

 • typy interwałów - interwał High (wysoki) i Low (niski)
 • czas trwania lub odległość obu typów interwałów
 • liczba powtórzeń interwałów

Jeśli w serwisie Movescount.com nie zostanie określona liczba powtórzeń interwałów, timer interwałowy będzie kontynuować działanie do osiągnięcia 99 powtórzeń.

Czy w zegarku dostępna jest funkcja autopauzy?

Tak. Funkcja autopauzy zatrzymuje rejestrowanie treningu, gdy prędkość spada poniżej 2 km/h. Gdy prędkość rośnie ponownie powyżej 2 km/h, rejestrowanie jest automatycznie kontynuowane.

Autopauzę można włączyć i wyłączyć dla poszczególnych trybów sportowych w serwisie Movescount.com oraz bezpośrednio w zegarku w trakcie treningu. Funkcja autopauzy nie jest dostępna w trybie Indoor Swimming (pływanie na basenie).

Jak dokładnie obsługiwany jest trening multidyscyplinarny?

Podczas treningu istnieje możliwość łatwego przełączania pomiędzy różnymi sportami i ciągłego wyświetlania odpowiednich danych. Sport można zmienić ręcznie podczas treningu lub też utworzyć z wyprzedzeniem tryb multidyscyplinarny zawierający kilka różnych trybów sportowych w określonej kolejności w serwisie Movescount.com i pobrać go do zegarka Suunto Ambit2. Dla każdego trybu sportowego ujętego w trybie multidyscyplinarnym można określić w serwisie Movescount.com timer interwałowy, który będzie uruchamiany ponownie przy zmianie sportu.

Sposób obsługiwania treningu multidyscyplinarnego w zegarku Suunto Ambit2 możesz obejrzeć na poniższym filmie.

Zegarek Suunto Ambit2 - multisport

Jakie opcje dostępne są w trybie pływania?

W trakcie pływania można używać zegarka Suunto Ambit2 do rejestrowania różnych typów danych. Zegarek rozpoznaje także styl pływania użytkownika. Istnieje możliwość zarejestrowania treningu w basenie lub na zewnątrz i przeanalizowania danych w późniejszym czasie w serwisie Movescount.com.

W trybie sportowym pływania na basenie zegarek mierzy prędkość pływania w oparciu o długość basenu. Każda długość basenu tworzy okrążenie wyświetlane w serwisie Movescount.com jako część dziennika.

W trybie pływania na zewnątrz zegarek mierzy szybkość pływania przy użyciu odbiornika GPS oraz wyświetla dane w czasie rzeczywistym.

Podczas treningu pływania można w dowolnym momencie przeprowadzać ćwiczenia pływania. W przypadku wykonywania ćwiczenia w niestandardowym stylu pływania (na przykład używając wyłącznie nóg), można zmienić odległość ćwiczenia jeśli to konieczne, dodając ręcznie długości basenu po zakończeniu ćwiczenia.

Czy zegarek można nauczyć rozpoznawania stylu pływania?

Tak. Zegarek Suunto Ambit2 można nauczyć rozpoznawania stylu pływania. Po nauczeniu się stylów pływania zegarek wykrywa je automatycznie po rozpoczęciu pływania.

Dostępne opcje stylu pływania to:

 • FLY (MOTYL) (motylek)
 • BACK (GRZBIET) (grzbietowy)
 • BREAST (ŻABKA) (klasyczny)
 • FREE (KRAUL) (dowolny)

Procedurę uczenia rozpoznawania stylu pływania przez zegarek możesz obejrzeć na poniższym filmie.

Zegarek Suunto Ambit2 - uczenie rozpoznawania stylu pływania

Do czego służy funkcja SWOLF?

Funkcja SWOLF służy do obliczania wydajności pływania. Jest ona połączeniem czasu pływania i liczby pociągnięć ramion na określonym dystansie.

Na czym dokładnie polega technologia pomiaru prędkości FusedSpeed?

Technologia FusedSpeed to unikatowe połączenie jednoczesnego odczytu prędkości przez system GPS i nadgarstkowy czujnik przyspieszenia. Sygnał GPS jest filtrowany adaptacyjnie z uwzględnieniem informacji o przyspieszeniu uzyskanych z czujnika nadgarstkowego, dzięki czemu odczyt stałych prędkości jest dokładniejszy, a reakcja na zmiany prędkości jest znacznie szybsza.

Największa zaleta rozwiązania FusedSpeed ujawnia się wówczas, gdy potrzebne są szybkie odczyty prędkości w trakcie treningu, na przykład podczas biegu po nierównym terenie lub podczas treningu interwałowego. W razie utraty sygnału GPS zegarek Suunto Ambit2 może w dalszym ciągu pokazywać dokładną prędkość na podstawie akcelerometru skalibrowanego za pomocą systemu GPS.

Podczas uprawiania jakich sportów najlepiej sprawdzi się technologia FusedSpeed?

Technologia FusedSpeed najlepiej sprawdzi się podczas biegania lub uprawiania innych podobnych aktywności, czyli wówczas, gdy ręka z zegarkiem będzie w ruchu.

FusedSpeed włącza się automatycznie w następujących trybach treningowych:

 • trail running (biegi przełajowe)
 • triathlon (triatlon)
 • running (bieganie)
 • soccer (piłka nożna)
 • orienteering (biegi na orientację)
 • multisport (multisport)
 • floorball (unihokej)
 • football (futbol amerykański)

W innych trybach treningowych używane są podstawowe dane o prędkości uzyskiwane z funkcji GPS.

Jak technologia FusedSpeed wygląda w praktyce?

Dobrym przykładem będzie tu bieg i jazda na rowerze. Po przejściu od biegu do jazdy na rowerze technologia FusedSpeed wykryje, że przyspieszenie mierzone czujnikiem nadgarstkowym nie zapewnia prawidłowych odczytów prędkości. Zegarek Suunto Ambit2 automatycznie wyłączy FusedSpeed i do pomiaru prędkości podczas jazdy na rowerze będzie korzystać wyłącznie z danych GPS. Po przejściu z jazdy na rowerze do biegu FusedSpeed włączy się ponownie.

Technologia FusedSpeed będzie działała prawidłowo tylko przy użyciu tego samego trybu treningowego podczas zmiany dyscypliny.

Co oznaczają pojęcia Peak Training Effect i czas odpoczynku?

Peak Training Effect (PTE - maksymalny efekt treningowy) jest parametrem, który obrazuje wpływ treningu na maksymalną wydolność tlenową (VO2 max). Dzięki PTE można podczas treningu śledzić szacunkowy wpływ wysiłku na wydolność maksymalną organizmu w skali od 1 do 5, od niewielkiej do nadmiernej. PTE najlepiej sprawdza się podczas wysiłku średniego i dużego o stałej intensywności i nie nadaje się do oceny niewielkiego wysiłku. Podstawowy trening wytrzymałościowy, niezależnie od swojej długości, będzie zapewniał niską wartość parametru PTE.

Czas odpoczynku informuje, jak długo zajmie regeneracja organizmu i kiedy będzie można przystąpić do następnego treningu z pełną intensywnością. W miarę skracania lub wydłużania się czasu odpoczynku wartości w zegarku Suunto Ambit2 są na bieżąco aktualizowane. Zegarek zawsze pokazuje aktualny i sumaryczny czas odpoczynku dla wszystkich zapisanych treningów.

Czy zegarek posiada menu serwisowe?

Tak. Aby uzyskać dostęp do menu serwisowego zegarka Suunto Ambit2, naciśnij jednocześnie przyciski [BACK LAP] oraz [START STOP] i przytrzymaj je do czasu, aż włączy się wspomniane menu.

W menu serwisowym dostępne są następujące pozycje:

INFO (INFORMACJA):

 • Air Pressure (ciśnienie atmosferyczne): pokazuje aktualną bezwzględną wartość ciśnienia atmosferycznego i temperatury
 • Version (wersja): informacja o wersji oprogramowania zegarka

TEST (TEST):

 • LCD test (test LCD): pozwala sprawdzić, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo

ACTION (AKCJA):

 • Sleep Mode (tryb uśpienia): umożliwia przełączenie zegarka w tryb uśpienia
 • GPS Reset (reset GPS): służy do zresetowania odbiornika GPS

Powyższe funkcje dostępne w menu serwisowym mogą zmienić się wraz z aktualizacją oprogramowania.

Czy mogę zresetować odbiornik GPS?

Jeżeli odbiornik GPS w zegarku Suunto Ambit2 nie działa prawidłowo, można go zresetować. Funkcja ta jest dostępna w menu serwisowym zegarka.

Resetowanie odbiornika GPS powoduje skasowanie danych nawigacji, wartości kalibracji kompasu, wykresów wysokościomierza i barometru oraz informacji o czasie odpoczynku, nie usuwa jednak zarejestrowanych dzienników.

Czy zegarek można przełączyć w tryb uśpienia?

Tak. Jeżeli zegarek Suunto Ambit2 nie będzie używany przez pewien czas, można przełączyć go w tryb uśpienia, aby wydłużyć czas pracy akumulatora. Tryb uśpienia można włączyć w menu serwisowym zegarka. Jeśli zegarek znajduje się w trybie uśpienia, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć go ponownie.

Jeśli zegarek nie jest używany przez 30 minut, automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii. Poruszenie zegarkiem spowoduje przywrócenie normalnej pracy.

Czy mogę zmienić język menu zegarka?

Domyślnym językiem menu w zegarku Suunto Ambit2 jest język angielski. Zmiana języka menu dostępna jest przez witrynę Movescount.com (dostępne języki to francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, fiński, szwedzki, portugalski i niderlandzki).

Które czujniki POD są kompatybilne z zegarkiem?

Zegarek Suunto Ambit2 jest kompatybilny z czujnikami Suunto Foot POD Mini, Suunto Bike POD / Road Bike POD, Suunto Cadence POD oraz z czujnikami innych producentów. Listę kompatybilnych urządzeń ANT+ można znaleźć na stronie www.thisisant.com.

Jak wykonać kalibrację czujników Suunto Foot POD Mini lub Suunto Bike POD / Road Bike POD?

Kalibrację czujnika Suunto Foot POD Mini można przeprowadzić za pomocą zegarka Suunto Ambit2. Zapewni to dokładny pomiar prędkości i odległości przy pomocy czujnika. Kalibrację należy przeprowadzić na dokładnie zmierzonym odcinku, na przykład na bieżni o długości 400 m. Dokładną procedurę kalibracji czujnika Suunto Foot POD Mini znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka.

Kalibracja czujnika Suunto Bike POD / Road Bike POD możliwa jest w serwisie Movescount.com, gdzie należy wprowadzić obwód koła roweru (z oponą). Na tej podstawie zostanie obliczony współczynnik kalibracji. Domyślna wartość współczynnika kalibracji wynosi 1.0 i pasuje do 26-cio calowego koła roweru turystycznego.

Jak wykonać parowanie pasa do pomiaru tętna lub czujników POD z zegarkiem?

Parowanie (czyli łączenie urządzeń w parę) oznacza proces nawiązywania połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami, aby mogły przesyłać między sobą informacje.

Dokładną procedurę parowania zegarka Suunto Ambit2 z danym urządzeniem znajdziesz w instrukcji obsługi zegarka.

Pas do pomiaru tętna znajdujący się w zestawie z zegarkiem Suunto Ambit2 jest już sparowany. Parowanie jest wymagane tylko w przypadku użycia nowego pasa do pomiaru tętna lub kompatybilnego czujnika POD.

Ile czujników POD można sparować z zegarkiem?

Z zegarkiem Suunto Ambit2 można jednocześnie sparować maksymalnie sześć czujników POD:

 • trzy czujniki Bike POD (jednocześnie można używać tylko jednego czujnika Bike POD)
 • jeden czujnik Cadence POD
 • jeden czujnik Foot POD
 • jeden czujnik Power POD

W przypadku sparowania większej liczby czujników POD zegarek Suunto Ambit2 pamięta ostatni sparowany czujnik POD każdego typu.

Czy zegarek posiada stoper?

Tak. Zegarek Suunto Ambit2 posiada stoper umożliwiający mierzenie czasu bez rozpoczynania treningu.

Czy zegarek posiada minutnik?

Tak. W zegarku Suunto Ambit2 można ustawić minutnik w taki sposób, aby odliczał czas od ustawionej wartości do zera. Po włączeniu minutnika jest on wyświetlany jako dodatkowy ekran, po trybie TIME (CZAS).

Przez ostatnie dziesięć sekund zegarek wydaje krótki dźwięk co sekundę i uruchamia alarm po osiągnięciu zera. Po zatrzymaniu odliczania ekran minutnika znika po dwóch minutach.

Odliczanie można wstrzymać / kontynuować przez naciśnięcie przycisku [START STOP].

Czy zegarek ma głębokościomierz?

Nie. Zegarek Suunto Ambit2 nie posiada głębokościomierza.

Do czego służą aplikacje Suunto Apps?

Aplikacje Suunto Apps służą do rozszerzania możliwości zegarka Suunto Ambit2 o nowe funkcje. W serwisie Movescount.com w sekcji Suunto App Zone można znaleźć gotowe aplikacje, takie jak różne stopery czy liczniki, z których można swobodnie korzystać. Istnieje także możliwość tworzenia własnych funkcji przy użyciu prostego narzędzia Suunto App Designer.

Aby dodać aplikację Suunto App do zegarka Suunto Ambit2:

 • W serwisie Movescount.com przejdź do sekcji PLANUJ I TWÓRZ i wybierz opcję App Zone, aby przejrzeć dostępne aplikacje Suunto Apps. Aby utworzyć własną aplikację, przejdź do sekcji PLANUJ I TWÓRZ swojego profilu i wybierz narzędzie App Designer.
 • Dodaj aplikację Suunto App do do trybu sportowego. Połącz zegarek Suunto Ambit2 ze swoim kontem w serwisie Movescount.com, aby zsynchronizować aplikację Suunto App z zegarkiem. Podczas treningu będą wyświetlane wyniki obliczeń przeprowadzonych przez aplikację Suunto App.

Do każdego trybu sportowego można dodać maksymalnie pięć aplikacji Suunto Apps.

Co mam zrobić, aby połączyć zegarek z serwisem Movescount.com?

Przed podłączeniem zegarka Suunto Ambit2 do komputera za pomocą przewodu USB należy zainstalować aplikację Moveslink.

Aby zainstalować aplikację Moveslink:

Aplikacja Moveslink jest zgodna z komputerami PC (z systemem operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8) i Macintosh (z procesorem Intel i systemem OS X w wersji 10.6 lub nowszym).

Kiedy aplikacja Moveslink jest aktywna, jej ikona jest widoczna na ekranie komputera.

Aby zarejestrować się w serwisie Movescount.com:

Aby rozpocząć transmisję danych:

 • Podłącz zegarek Suunto Ambit2 do komputera używając kabla USB.
 • Upewnij się, że aplikacja Moveslink jest aktywna.
 • Zaloguj się do serwisu Movescount.com.
 • Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Podczas pierwszego podłączenia zegarka Suunto Ambit2 do serwisu Movescount.com, wszystkie zapisane w nim informacje (w tym ustawienia) zostaną przeniesione z zegarka do konta w serwisie Movescount.com. Podczas następnego połączenia zegarka z kontem w serwisie Movescount.com zostaną zsynchronizowane zmiany ustawień i trybów sportowych, które były wprowadzone w Movescount.com i w zegarku.

Aplikacja Moveslink sprawdza również dostępność aktualizacji oprogramowania. Jeżeli aktualizacja jest dostępna, zegarek zostanie zaktualizowany automatycznie. Podczas aktualizacji oprogramowania zegarka wszystkie zapisane w nim dzienniki zostaną skopiowane do serwisu Movescount.com i usunięte z jego pamięci.

Jakie zmiany i funkcje pojawiły się w wersji 1.5 oprogramowania zegarka?

Od 29 sierpnia 2013 roku dostępna jest aktualizacja 1.5 oprogramowania zegarka. Lista nowych funkcji i usprawnień obejmuje m.in. nową opcję oszczędzania energii i nawigacji po własnych śladach.

 • Nowa opcja oszczędzania energii
  Wprowadzono nową opcję oszczędzania energii, która pozwala przedłużyć czas pracy na bateriach podczas korzystania z odbiornika GPS. Podczas dostosowywania trybu sportowego w serwisie Movescount.com można wybrać jedną z dostępnych opcji dokładności pomiarów GPS: OK (interwał ok. 60 sek.), Dobra (interwał ok. 5 sek.) lub Najlepsza (interwał ok. 1 sek.). Nowe ustawienie Dobra zapewnia do 24 godzin pracy na baterii przy bardzo niewielkiej utracie dokładności nawigacji.
  Ustawienia dokładności GPS znajdują się w sekcji Sprzęt > Dostosowywanie > Tryb sportowy (np. Jazda na rowerze) > Edycja > Pokaż ustawienia zaawansowane.
 • Powrót po własnych śladach
  Nowa funkcja powrotu po własnych śladach umożliwia odtworzenie trasy ćwiczenia. Funkcję powrotu po własnych śladach można włączyć w dowolnym momencie ćwiczenia z opcji Nawigacja. Można także odtworzyć trasę ćwiczenia z dziennika bezpośrednio z menu Nawigacja.
 • Wschód / zachód słońca
  W trybie ALTI-BARO (WYSOKOŚCIOMIERZ-BAROMETR) dostępne są teraz czasy wschodu i zachodu słońca. Czasy te opierają się na ostatniej zarejestrowanej lokalizacji GPS, tak więc do poprawnego działania wymagana jest aktywacja odbiornika GPS.
 • Przypomnienie o synchronizacji pamięci
  W przypadku, gdy 50% pamięci dziennika nie zostało zsynchronizowane z serwisem Movescount.com, w zegarku Suunto Ambit2 wyświetlane jest przypomnienie w momencie zakończenia ćwiczenia i po przejściu do dziennika. Przypomnienie informuje także o ilości (procentowej) niezsynchronizowanej pamięci.
 • Automatyczne przewijanie ekranów ćwiczeń
  We własnych trybach sportowych istnieje możliwość ustawienia ekranów na automatyczne przewijanie podczas ćwiczeń. W serwisie Movescount.com można włączyć lub wyłączyć przewijanie, a także ustawić szybkość przewijania. Automatyczne przewijanie można wyłączyć także podczas ćwiczenia w menu opcji. Nie wpływa to na ustawienia wprowadzone w serwisie Movescount.com.
 • Podsumowanie trybu multidyscyplinarnego
  W dzienniku możliwe jest wyświetlanie podsumowań poszczególnych sportów, a także aktywności Move całego trybu multidyscyplinarnego, rajdu przygodowego lub triatlonu.
 • Poprawione wyświetlanie pływania
  Wygaszacz ekranu pływania został zastąpiony opcją wyświetlania własnego ekranu pływania podczas pływania. W dolnym wierszu nadal wyświetlane jest wskazanie pływania.
 • Przycisk [VIEW] zależny od kontekstu
  Przytrzymanie przycisku [VIEW] w różnych trybach zapewnia dostęp do różnych skrótów. W trybach ALTI-BARO (WYSOKOŚCIOMIERZ-BAROMETR) i COMPASS (KOMPAS) zapewnia odpowiednio dostęp do wysokości referencyjnej i ustawień kompasu. W innych trybach przytrzymanie przycisku [VIEW] powoduje odwrócenie kolorów wyświetlacza.
 • Wyższa dokładność dla pływania na zewnątrz
  Pomiar odległości i reprezentacja mapy zostały usprawnione, zapewniając tym samym wyższą dokładność podczas pływania na zewnątrz.

Jakie nowe funkcje pojawiły się w wersji 2.0 oprogramowania zegarka?

Dostępna od 23 kwietnia 2014 roku aktualizacja 2.0 oprogramowania zegarka obejmuje przede wszystkim programy treningowe i usprawnienia nawigacji.

NOWE FUNKCJE BIEGU I TRENINGU

 • Programy treningowe w zegarku
  Możesz teraz synchronizować swoją planowaną aktywność Move z zegarkiem i otrzymywać codzienne instrukcje oraz korzystać z kontroli intensywności podczas treningu. Wybierz program treningowy spośród ponad 20 000 dostępnych w serwisie Movescount.com lub utwórz własny.
 • Kadencja biegu mierzona z nadgarstka
  Kadencja biegu może być teraz mierzona za pomocą akcelerometru w zegarku. Jeśli posiadasz czujnik Foot POD, pomiar kadencji w dalszym ciągu będzie wykonywany przez czujnik POD.
 • Automatyczna kalibracja czujnika Foot POD
  Nie trzeba już kalibrować czujnika Foot POD. Domyślnie zegarek automatycznie kalibruje czujnik Foot POD za pomocą odległości GPS podczas biegu.
 • Nowe szczegóły dziennika
  Podsumowania treningu w zegarku to między innymi najszybsze przeliczanie kilometrów na mile i szczegóły okrążeń. Domyślny tryb triatlonu został wzbogacony o czasy przejścia.

ULEPSZONA NAWIGACJA

 • Szybka nawigacja
  Chcesz przebiec trasę lub dotrzeć do punktu POI? Teraz możesz poruszać się jeszcze szybciej dzięki nowemu ustawieniu szybkiej nawigacji w serwisie Movescount.com. Funkcję tę można uruchomić w każdym trybie sportowym. Wybierz trasy lub punkty POI. Następnie po wybraniu trybu sportowego od razu otrzymasz do wyboru listę tras lub punktów POI przechowywanych w zegarku.
 • Łatwiejsza kalibracja kompasu
  Kalibracja kompasu stała się prostsza. Nie ma już konieczności zdejmowania w tym celu zegarka. Wystarczy poruszać ramieniem tak długo, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Oznacza on pomyślne ukończenie kalibracji.
 • Monitorowanie namiaru za pomocą kompasu
  Nowa funkcja blokady namiaru ułatwia monitorowanie namiaru. Naciśnij przycisk [BACK LAP], kiedy kompas jest włączony, aby zablokować namiar na wyświetlaczu. Pojawia się wskaźnik zablokowanego namiaru, który pozostaje na wyświetlaczu do czasu ponownego naciśnięcia przycisku [BACK LAP].
 • Uproszczona nawigacja na podstawie punktów trasy
  Podczas nawigacji do punktu trasy lub punktu POI namiar pokazuje się teraz jako bezwzględny namiar od aktualnego położenia do punktu trasy. Dotychczas punktem odniesienia był kierunek poruszania się. W ten nowy sposób z łatwością znajdziesz swoje położenie na mapie znając punkt trasy, jego namiar i odległość od niego.

NOWE FUNKCJE POGODY

 • Alarm burzowy
  Zegarek ma teraz wbudowany alarm burzowy. Alarm burzowy jest domyślnie wyłączony, ale można go włączyć w ustawieniach ALTI-BARO.
 • Wskaźnik trendów pogodowych
  Dobrze znany z modeli Suunto Core wskaźnik trendów pogodowych należy również teraz do funkcji zegarka Suunto Ambit2. Jako dodatkowy widok w trybie czasu strzałka wskaźnika trendów pogodowych wskazuje zmiany ciśnienia podczas ostatnich sześciu godzin.

DOSTRAJANIE

 • Skrót do menu
  Jeśli istnieje ustawienie, które potrzebujesz często zmieniać lub jeśli po prostu chcesz szybciej dotrzeć do elementu menu, możesz utworzyć skrót nawigując do danej lokalizacji i przytrzymując przycisk [VIEW]. Skrót jest aktywny w trybie TIME (CZAS).
 • Zmiana ustawień języka w zegarku
  Ustawienia języka można teraz zmienić bezpośrednio w zegarku korzystając z opcji GENERAL / Formats / Language.
 • Wyłączenie
  Jeśli chcesz przechować swój zegarek lub kończy się czas pracy baterii, możesz wprowadzić urządzenie w stan głębokiego uśpienia poprzez wyłączenie w menu serwisowym. Wybudzisz je, podłączając do niego kabel USB. Wszystkie ustawienia oprócz godziny i daty pozostają zachowane. Należy je tylko potwierdzić w nowym kreatorze startowym.

 

Jeśli w powyższym FAQ nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

 

Zegarek Suunto Ambit2 Sapphire
Zegarek Suunto Ambit2 Sapphire
 • SS019182000
 • Kabel USB
 •  
 • Cena: 2 350,00 zł
 • Zobacz naszą ofertę
Zegarek Suunto Ambit2 HR Sapphire
Zegarek Suunto Ambit2 HR Sapphire
 • SS019183000
 • Pas do pomiaru tętna Suunto ANT Comfort Belt
 • Kabel USB
 • Cena: 2 550,00 zł
 • Zobacz naszą ofertę

 

Zegarek Suunto Ambit2 Black
Zegarek Suunto Ambit2 Black
 • SS019561000
 • Kabel USB
 •  
 • Cena: 1 900,00 zł
 • Zobacz naszą ofertę
Zegarek Suunto Ambit2 HR Black
Zegarek Suunto Ambit2 HR Black
 • SS019562000
 • Pas do pomiaru tętna Suunto ANT Comfort Belt
 • Kabel USB
 • Cena: 2 100,00 zł
 • Zobacz naszą ofertę

 

Zegarek Suunto Ambit2 Silver
Zegarek Suunto Ambit2 Silver
 • SS019650000
 • Kabel USB
 •  
 • Cena: 1 900,00 zł
 • Zobacz naszą ofertę
Zegarek Suunto Ambit2 HR Silver
Zegarek Suunto Ambit2 Silver HR
 • SS019651000
 • Pas do pomiaru tętna Suunto ANT Comfort Belt
 • Kabel USB
 • Cena: 2 100,00 zł
 • Zobacz naszą ofertę